erfgoedobject

Steegbeluik

bouwkundig element
ID
18779
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18779
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Tweezijdig bebouwd steegbeluik aan de Nieuwevaart, doorlopend in laatst genoemde straat over de nummers 13-27, 29-31. Achteraan aansluitend op het fabriekscomplex van Th. Vercoutere en in de onmiddellijke nabijheid van de vroegere directeurswoning op de Nieuwevaart. Bouwaanvraag door fabrikant Th. Vercoutere van tien huisjes in 1884 en tweeënveertig huizen in 1885.

Donker bakstenen gevelwanden van twee en een halve bouwlaag met twee traveeën per huis volgens repeterend schema. Doorlopende gevelordonnantie biedt een monotoon uitzicht. Getoogde vensters, blind in de deurtravee, met overspannende doorgetrokken waterlijst. Sierankers. Tot kordon doorlopende lekdrempels. Op de hoekpanden met de Nieuwevaart afgekante hoektravee met houten winkelpuien.

  • Stadsarchief Gent, reeks VII, beluiken, 1355-56, N.21.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nc, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Steegbeluik [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18779 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.