Elektriciteitscentrale

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Bomastraat
Locatie Bomastraat 11, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Elektriciteitscentrale

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieelektriciteitscentrales
DateringWO I

Beschrijving

Voormalige elektriciteitscentrale, gebouwd omstreeks de Eerste Wereldoorlog, en in 1926 overgenomen als stadsbedrijf.

Bakstenen voorgevel op hoge sokkel, geritmeerd door vlakke lisenen en gemarkeerd door de functionele uitwerking van de machine-hal, gedomineerd door ruime boogramen. Iets hoger oplopende linker onder driehoekig fronton. In interieur: opmerkelijk metalen spant waarbij beide kapbenen uit een stuk vervaardigd werden als vakwerkliggers; de diverse delen van de dakconstructie zijn door middel van hang- en trektangen met elkaar verbonden. Een kapbeen stemt telkens overeen met een liseen in de buitengevel.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Bomastraat

Bomastraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.