erfgoedobject

Burgerhuis met tuinpaviljoen

bouwkundig element
ID
19162
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19162

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Ruim breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met mansardedak (Vlaamse pannen), volgens archiefstukken opgetrokken in 1725. Verankerde, bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand. Middentravee hoger opgetrokken en bekroond met driehoekig fronton; dakvenster draagt bouwjaar 1725 in stuccijfers. Geledingen horizontaal gemarkeerd door platte kordonbanden. Hoge, rechthoekige muuropeningen; bovenvensters met originele houten roedeverdeling. Onderbroken en verspringende kroonlijst. Zijgevel met muurvlechtingen.

Achtergevel: verankerde en bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen met getoogde vensters. Houten dakkapel met driehoekig fronton boven de middentravee.

Tegenover de achtergevel bevindt zich een verwaarloosd tuinhuis van één bouwlaag en drie traveeën afgedekt met een schilddak (Vlaamse pannen), evenals het woonhuis uit het eerste of tweede kwart van de 18de eeuw. Bepleisterde lijstgevel begrensd door geblokte hoekbanden, aflijnende gekorniste kroonlijst boven de middentraveeën bekroond door middel van een driehoekig fronton met decoratieve stucvulling. Vlak omlijste getoogde vensters en rondboogvleugeldeur, met houten roedeverdeling.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 74, nummer 17.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979

Aanvullende informatie

Het burgerhuis werd getroffen door brand. In de nieuwbouw op dit perceel werd een resterend deel van de achtergevel geïntegreerd. Ook het achterliggende tuinpaviljoen is nog bewaard.

  • Informatie verkregen van de Dienst Monumentenzorg van de stad Gent (18 september 2018).
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum: 18-09-2018

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis met tuinpaviljoen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19162 (Geraadpleegd op 07-05-2021)