erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
19660
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19660
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (Vlaamse pannen). Oorspronkelijk een woning van één bouwlaag waarschijnlijk opklimmend tot de 17de eeuw, sporen van rechter zijtuitgevel met muurvlechtingen; verhoogd en aangepast in de loop van de 18de eeuw, later gecementeerd. Verankerde lijstgevel met rechthoekige muuropeningen. Links, onder een blindvenster, een tudorboogvormig poortje dat leidt naar een achterin gelegen beluikje. Houten kroonlijst.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19660 (Geraadpleegd op )