Geografisch thema

Sint-Antoniuskaai

ID
2816
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2816

Beschrijving

Kaai gelegen aan de oostelijke Lieve-oever, voorheen de zogeheten Lievegang. Voorzien van kaaimuren van natuursteen met gietijzeren leuningen. Leidt van het augustijnenklooster tot het brugje nabij de Donkere Poort van het verdwenen keizerlijk slot, "Prinsenhof", vanwaar de Lieve verder vloeit naar het Rabot. Benaming ontleend aan de schuttersgilde Sint-Antonius die van 1532 tot 1703 vergaderde in hun gildehuis met schuttershof waarvan het hoofdgebouw nog steeds het gezicht op de kaai domineert.

Naast enkele 18de-eeuwse burgerhuizen bij het begin van de kaai aan de Academiebrug, komt er voornamelijk een kleinschalige bebouwing voor van thans veelal vervallen en verlaten éénlaagse woningen uit de 17de en 18de eeuw. Nummer 14 tot 18 zijn kleine breedhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen, van rond 1800. Recentere 19de-eeuwse rijhuizen werden sinds 1862 op de nieuwe rooilijn ingeplant. Eveneens eenvoudige rijhuizen met lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen (nummer 11), nummer 13 met beraapte lijstgevel van twee bouwlagen en drie traveeën.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :

Aanvullende informatie

Op een blinde fabrieksmuur vlak tegenover het Sint-Antoniusbrugje bevindt zich een rechthoekige gedenkplaat met het kenteken van de Nationale Koningsgezinde Beweging, links en rechts staan nog de letters MNR en NKB. Hieronder leest men de tekst in reliëfletters : "SIMON ALBERT / GEBOREN TE GENT / DEN 13.2.1918 / GEVALLEN OP HET VELD / VAN EER / TE GENT DEN 11.9.1944 / N.K.B.".
 • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.
Auteurs : Depestel, Sarah
Datum:

Relaties

 • Omvat
  Drie samenhorende stadswoningen

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Huizenblok van drie stadswoningen

 • Omvat
  Pastorie van Sint-Antoniusgesticht

 • Omvat
  Pleinbeluik

 • Omvat
  Sint-Antoniusgesticht

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Steegbeluik

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Antoniuskaai [online] https://id.erfgoed.net/themas/2816 (Geraadpleegd op )