erfgoedobject

Dorpswoning Het Schip

bouwkundig element
ID: 200247   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200247

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Het Schip" is een dwarshuis van drie bij vijf traveeën, afgedekt met een voor de streek typisch wolfsdak (Vlaamse pannen). Het huis dateert uit de 18de eeuw maar werd in de 19de eeuw aangepast (jaartal 1830 naar verluidt op de zolder).

Vermoedelijk ging het oorspronkelijk om een gemengde constructie van zandsteen en leem. De beide linkertraveeën zijn van zandsteen en hebben muuropeningen uit de 18de eeuw. De drie rechtertraveeën met muuropeningen uit de 19de eeuw zijn in baksteenmetselwerk ter vervanging van leembouw, waarvan trouwens een rest van het stijl- en regelwerk onder het rechterwolfseinde zichtbaar is.

Tegen de achtergevel werden bijgebouwen opgetrokken.


Bron     : Beschermingsdossier DB000416
Auteurs :  Paesmans, Greta


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpswoning Het Schip [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200247 (Geraadpleegd op 31-05-2020)