erfgoedobject

Schildershuis

bouwkundig element
ID
2003
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2003

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Schildershuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Domein d'Ursel
  Deze bescherming is geldig sinds 15-05-2000

Beschrijving

Atelier van hertogin Joseph d'Ursel-de Mun (1849) en haar dochter Henriette (1875). Oorspronkelijk gelegen binnen het kasteelpark, heden reservaat "Beuken Park".

Alleenstaand en vervallen bakstenen gebouw onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen) tussen zijtrapgevels, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Steekbogige muuropeningen.

Toegang tot het Beukenpark: bewaarde bak- en natuurstenen poortpijlers met bekronende siervazen.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Provinciale Directie Antwerpen, beschermingsdossier.
 • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Bornem/Hingene, schetsen 1907/5.
 • MANDERYCK M., Het kasteel d'Ursel te Hingene. Classicisme in de 18de en de vroege 19de eeuw, in: M & L, X, 1991, nummer 5, p. 48-55.
 • VAN RECK P., Het Kasteel van Hingene, Hingene, 1991,

Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1995

Aanvullende informatie

Het schildersatelier werd einde 19de eeuw (1878) gebouwd voor Antonine de Mun hertogin Joseph d'Ursel en haar dochter Henriette. Op dat ogenblik lag het gebouw buiten het eigenlijke kasteelpark, ten oosten van de gracht, maar momenteel bevindt het zich in het zogenaamde Parkbos Oost, dat vanaf 1894 in de parkaanleg van het domein werd geïntegreerd.

 • BUNRGNEERS J., DE VLIEGER K. 2012: Zomers in Hingene, Davidsfonds, Leuven, s.p.
 • HEBBELINCK K. 2004: De Tuinen van Hingene tussen Schelde, Rupel en Vliet, Antwerpen, s.p.
Auteurs : Bungeneers, Joke
Datum: 08-06-2016

Relaties

 • Is deel van
  Domein d'Ursel

 • Is deel van
  Wolfgang d'Urselstraat

 • Is gerelateerd aan
  Kasteel d'Ursel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schildershuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2003 (Geraadpleegd op 24-02-2021)