Schildershuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Hingene
Straat Wolfgang d'Urselstraat
Locatie Wolfgang d'Urselstraat 9, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schildershuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Domein d'Ursel

Deze bescherming is geldig sinds 15-05-2000.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Atelier van hertogin Joseph d'Ursel-de Mun (1849) en haar dochter Henriette (1875). Oorspronkelijk gelegen binnen het kasteelpark, heden reservaat "Beuken Park".

Alleenstaand en vervallen bakstenen gebouw onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen) tussen zijtrapgevels, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Steekbogige muuropeningen.

Toegang tot het Beukenpark: bewaarde bak- en natuurstenen poortpijlers met bekronende siervazen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Provinciale Directie Antwerpen, beschermingsdossier.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Bornem/Hingene, schetsen 1907/5.
  • MANDERYCK M., Het kasteel d'Ursel te Hingene. Classicisme in de 18de en de vroege 19de eeuw, in: M & L, X, 1991, nummer 5, p. 48-55.
  • VAN RECK P., Het Kasteel van Hingene, Hingene, 1991,

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Aanvullende informatie

Het schildersatelier werd einde 19de eeuw (1878) gebouwd voor Antonine de Mun hertogin Joseph d'Ursel en haar dochter Henriette. Op dat ogenblik lag het gebouw buiten het eigenlijke kasteelpark, ten oosten van de gracht, maar momenteel bevindt het zich in het zogenaamde Parkbos Oost, dat vanaf 1894 in de parkaanleg van het domein werd geïntegreerd.

  • BUNRGNEERS J., DE VLIEGER K. 2012: Zomers in Hingene, Davidsfonds, Leuven, s.p.
  • HEBBELINCK K. 2004: De Tuinen van Hingene tussen Schelde, Rupel en Vliet, Antwerpen, s.p.

Auteur niet publiek (08-06-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Domein d'Ursel

Edmond Vleminckxstraat, Hingenebroekpolderdijk, Kasteeldreef, Kleine Hinckstraat, Koningin Astridlaan,...

maakt deel uit van Wolfgang d'Urselstraat

Wolfgang d'Urselstraat (Bornem)

is gerelateerd aan Kasteel d'Ursel

Wolfgang d'Urselstraat 7, Bornem (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.