Watertoren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Watertorenstraat
Locatie Watertorenstraat 31, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watertoren

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Watertoren

Deze bescherming is geldig sinds 05-06-1998.

Beknopte karakterisering

Typologiewatertorens
Dateringvóór WO I

Beschrijving

De watertoren van Tongeren werd gebouwd in 1903 voor de openbare watervoorziening, georganiseerd door de gemeentelijke waterregie.

De toren heeft een cilindervormige bakstenen voet met als diameter binnenwerk: 6.90 meter en één langs de binnenzijde verjongende paramentdikte ter hoogte van niveau 1, 2 en 3 waar de kuip gemonteerd is. De totale hoogte van de toren is 23 meter.

De kuip in plaatijzer met klinknagelverbindingen is van het type hangbodemkuip. Het reservoir heeft 200 liter inhoud. De kuip heeft een veelhoekige, beplankte ommanteling waardoor de kuip licht overkraagt op de smallere, bakstenen voet. Rond de beplankte kuip is een metalen, veelhoekige gaanderij geconstrueerd die steunt op metalen consoles die steunen op een kalkstenen cordon.

Het geheel is afgedekt met een tentdak met natuurleien; centraal een polygonale verluchtingskoker eveneens met leien.

Morfologisch-typologisch behoort de watertoren van Tongeren tot het basistype C. Dit type omvat watertorens uit de periode 1880-1920, waarbij de ommanteling van de metalen hangbodemkuip het ontstaan gaf aan een type waarbij het kuipgedeelte licht overkraagt op een smallere, gesloten, bakstenen voet.

  • Onderzoek van watertorens in België. Eindrapport januari 1990. Nationale Vereniging van Waterleidingbedrijven NAVEWA. Werkgroep Historiek Watervoorziening o.l.v. dr. W. Van Craenenbroeck.
  • Informatieblad NAVEWA - april 1990.

Bron: Beschermingdossier DL002050

Relaties

maakt deel uit van Tongeren

Tongeren (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.