Cichorei-ast

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Harelbeke
Deelgemeente Hulste
Straat Abtsulstraat
Locatie Abtsulstraat zonder nummer, Harelbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Harelbeke (geografische inventarisatie: 01-06-2007 - 30-06-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Cichorei-ast

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieasten, schuren
Dateringinterbellum

Beschrijving

Cichorei-ast gelegen aan de straatkant, horende bij de thans verbouwde hoeve nr. 18. Volgens het kadaster wordt de ast in 1925 gebouwd in opdracht van de Commissie van Openbare Onderstand te Kortrijk.

Vrij monumentale cichorei-ast met achtergelegen schuurvolume. Verankerde baksteenbouw onder platte bedaking. Rechthoekige muuropeningen, grotendeels onder betonnen lateien; zijgevels met laadluiken en -deur. Oostgevel met gedichte poort, westgevel met twee recente garagepoorten. Voorgevel met rondboognis met bekronend kruisje in blauwgesmoorde baksteen tussen twee schoorstenen.

Aanpalend schuurvolume onder pannen zadeldak, eveneens voorzien van grootschalige verankering. Westelijk dakvlak doorgetrokken als afdak.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1925-1927/9.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Abtsulstraat

Abtsulstraat (Harelbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.