Brouwerijsilo

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Fonteinstraat
Locatie Fonteinstraat 1A, Leuven (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Ensemble van drie stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Typologiesilo's

Beschrijving

Silo gelegen op de voormalige kloostersite van de cisterciënzerzusters van de abdij Onze-Lieve-Vrouw ten Wijngaert die zich hier - tussen Dijle en Fonteinstraat - in 1519 in een bestaand pand vestigden en hun klooster geleidelijk opbouwden zie de op een oude foto figurerende gevelsteen aan de straatmuur met jaartal 1704.

Opgeheven tijdens het Frans Bewind, kwam het eigendom na openbare verkoop in 1798 in bezit van particulieren die vrijwel onmiddellijk de kloosterkerk lieten afbreken. In 1838 werden de resterende gebouwen betrokken door de Société des Brasseries Belges - te Leuven de eerste met stoomkracht uitgeruste brouwerij -, gesticht door Renier Hambroeck en na de fusie met Vanderhaert als brouwerij-mouterij La Vignette - in 1936 zogenaamd Brouwerij De Dijle - verder werd uitgebouwd tot een omvangrijk complex en in 1937 fusioneerde met de brouwerij Artois.

Grotendeels gesloopt in de jaren 1964-1967, werd de resterende achterin gelegen silo in 1999-2000 gerenoveerd tot kantorencomplex, met annex horeca, en werd de brouwerijsite opgenomen in een nieuwbouwproject voor sociale koopwoningen in opdracht van de Stad en de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief: dossier 30579 (bouwvergunning 01.03.1877).
  • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel, fototheek: cliché B163686.
  • MEULEMANS A., Huizen en straten van het Oude Leuven: bewerking, aanpassingen, aanvullingen door P. Reekmans, H. Meulemans, L. Galicia in Jaarboek Leuvens Historisch Genootschap, Leuven, 2004, deel I: patrimonium, p.315-316.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven, Bierstand door de eeuwen heen, Leuven, 1983, figuren 23, 27, 32-36.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Langs bekende handelsstraaten naar Sinte-Geertrui en Tempelhof, deel 1, Leuven, 1985, figuur 29a-b.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Naar de Biest en tot aan de Westhelling: Brusselsestraat, Kapucijnenvoer, Fonteinstraat..., deel 5, Leuven, 1989, figuur 108a.
  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 521-522.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Datum tekst: 2009

Relaties

maakt deel uit van Fonteinstraat

Fonteinstraat (Leuven)

is gerelateerd aan Directeurswoning

Mechelsestraat 201, Leuven (Vlaams-Brabant)

is gerelateerd aan Stadswoning

Mechelsestraat 203, Leuven (Vlaams-Brabant)

is gerelateerd aan Stadswoning

Mechelsestraat 203A, Leuven (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.