erfgoedobject

Twee stadswoningen

bouwkundig element
ID
206147
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206147

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Twee stadswoningen
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Twee enkelhuizen die al vóór 1843 samen één groot dubbelhuis vormden van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, met een zeker tot de 18de eeuw opklimmende kern. Het geheel werd in mei 1843 gedeeltelijk omgevormd tot handelspand, met twee uitstalramen en een deur in de drie rechtse traveeën, waardoor de 18de-eeuwse rondboogdeur met geriemde omlijsting verdween. Enkele maanden later, in augustus van datzelfde jaar, werd vergunning verleend voor het verhogen van pand met één bouwlaag. Wellicht werden beide werken gelijktijdig uitgevoerd.

De nieuwe gevel in sobere, neoclassicistische stijl wordt gekenmerkt door rechthoekige vensters in geriemde omlijstingen met oren en eenvoudige parapets in de bovenbouw, en door een hoofdgestel met een fries van spiegels en diamantkoppen. Het geheel werd tussen 1888 en 1946 in twee panden opgesplitst, zoals vandaag nog het geval is.

Nummer 76: is heden een enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, met op de begane grond restanten van een vermoedelijk laat 19de-eeuwse winkelpui, voorzien van penanten met Franse voegen en een geprofileerde waterlijst. Het schrijnwerk werd recentelijk vervangen.

Nummer 78 is een breedhuis van drie traveeën en evenveel bouwlagen, met een in 1946 toegevoegde winkelpui naar ontwerp van A. Moerkerke. Het 19de-eeuwse schrijnwerk met fijne roedeverdeling bleef bewaard.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 2238 (bouwvergunning 06.05.1843); dossier 3946 (bouwvergunning 25.08.1843); dossier 104533 (bouwvergunning 31.05.1946).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Twee stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206147 (Geraadpleegd op 12-04-2021)