Geografisch thema

Naamsestraat

ID: 1039   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1039

Beschrijving

De Naamsestraat is één der oudste straten van Leuven en was eeuwenlang het einde van de invalsroute vanuit Heverlee en Namen. Ze is, naast de Brusselse-, de Mechelse-, de Diestse- en de Tiensestraat, één der hoofdaders in het radiaal-concentrisch stratenplan van het oude Leuven, en loopt in een quasi recht en hellend tracé van de Grote Markt naar de Tervuurse- en de Naamsevest. Hierbij kruist ze tal van straten die aan de westelijke zijde (pare nummers) sterk afhellen naar de veel lager gelegen Parijs- en Schapenstraat en daardoor veelal als berg benoemd werden. De Naamsestraat wordt in historische bronnen met meerdere benamingen aangeduid: het gedeelte binnen de eerste stadsomwalling, van de Grote Markt tot aan de voormalige Sint-Kwintensbinnenpoort, werd in de 13de eeuw Prepositistrata, Proefstraat of Prooststraat genoemd. Het eerder landelijke gedeelte buiten de stadsomwalling, dat leidde van aan de huidige Parkstraat langs de Sint-Kwintenskerk naar de Naamsepoort, werd eerst Sint-Kwintensstraat genoemd en vanaf de 17de eeuw Heverschestraat. De Naamsestraat is onder de historische invalsstraten wellicht de meest monumentale door de prominente aanwezigheid van tal van colleges en statige herenwoningen, historische kerken en refugia, de voormalige dekenij en de Lakenhalle.

Het gedeelte intra muros was van oudsher dicht bebouwd, en - zoals de Latijnse benaming zegt - veelal bewoond door notabelen. De bouw van de Lakenhalle in 1317 (nr. 22) bevestigde de aanwezigheid van een groot aantal handels- en ambachtslui waardoor hier algauw het economisch centrum van de stad ontstond. Het verval van de lakennijverheid en de geleidelijke overdracht van de Lakenhalle aan de universiteit tussen 1432 en 1678, zorgde voor de verschuiving van een overwegend economische naar een hoofdzakelijk intellectuele activiteit, waardoor in de 16de en 17de eeuw het aantal universitaire gebouwen gestaag groeide. Intussen werden bestaande woningen verfraaid, aangepast of vervangen, en werd het straatbeeld, naast colleges en religieuze bouwwerken, gekenmerkt door burger- en handelshuizen.

Het straatbeeld buiten de eerste stadsomwalling - vanaf de Parkstraat tot aan de Naamsepoort - wordt heden gekenmerkt door woon- en handelshuizen, afgewisseld met een aantal grote gebouwen, zoals het STUK (voormalig Arenberginstituut, nr. 96), het voormalig Vigliuscollege (nr. 93), het Amerikaans College (nr. 100), het recente woningenblok op de voormalige site van het klooster der ongeschoeide karmelieten (hoek Naamsestraat / Karmelietenberg), het gebouwencomplex van de Heilig Hartkliniek en de Sint-Kwintenskerk. De bebouwing is hier doorgaans jonger dan in het straatgedeelte intra muros, en wordt voornamelijk gekenmerkt door 19de- en 20ste-eeuwse burgerhuizen van drie bouwlagen, afgewisseld met appartementenblokken uit de tweede helft van de 20ste eeuw (vb. nr. 108, ontworpen in 1955 door J. Franssen). Opvallend is de concentratie van interbellumwoningen aan de oostelijke of onpare straatzijde - beginnend ter hoogte van de Hendrik Consciencestraat en aansluitend bij het zogenaamd Nieuw Kwartier – die gebouwd werden op het gedurende lange tijd vrij landelijke gedeelte van de Naamsestraat, waar de basisbebouwing doorgaans bestond uit eerder bescheiden, tweelaagse rijwoningen (nrs. 138-140).

De vernielingen in 1914 en 1920 richtten een ware kaalslag aan in de zone tussen de Grote Markt en de Standonckstraat. Hier werd de voornamelijk 18de-eeuws ogende bebouwing haast volledig vernield en vervangen door zogenaamde wederopbouwarchitectuur. Met uitzondering van de Lakenhalle en de panden nrs. 21-23, bestaat de bebouwing hier uitsluitend uit panden die worden gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur, geïnspireerd op de regionale bouwstijlen, met integratie van eigentijdse of geïnterpreteerde bouwelementen. Typerend is het traditiegetrouw gebruik van bak-, natuur- of similisteen. Het zijn voornamelijk als breedhuis opgevatte winkel-/woonpanden van drie bouwlagen, al dan niet in combinatie met een topconstructie die als scherm fungeert voor de langsgerichte nok van het zadel- of mansardedak, als reminiscentie aan het vroegere diephuis. De begane grond is doorgaans gevelbreed opengewerkt, met aangepaste winkelpuien binnen de tot op heden veelal behouden oorspronkelijke omlijsting. Naast de lager beschreven representatieve panden, wordt de wederopbouwarchitectuur ook in een meer afgezwakte vorm vertegenwoordigd door de nrs. 10 (1926, C. Goemans), 11 (1922, G. Decock), 15 (1924, A. Stevens), 17(1922, L. Landeloos), 19 (1921, L. Landeloos), 173 (1932, T. Vanderstraeten) en 185 (1916, Th. Van Dormael). Het beeld van de Naamsestraat wordt sterk bepaald door open en gesloten gevelwanden en de veelvuldig verspringende rooilijn, waarbij brede en smalle straatdelen afgewisseld worden met bijna als plein uitgewerkte zones en al dan niet afgesloten erekoeren. Zo is de aanzet van de straat ter hoogte van het stadhuis eerder smal, om na de kruising met de Munt- tot aan de Zeelstraat te verbreden tot een klein pleintje met zicht op de voormalige Lakenhalle. Wat verder staan de huizen nrs. 21-23 op de oude rooilijn - gespaard van de verwoestingen tijdens de Eerste Wereldoorlog - die beide het perspectief vernauwen tot aan de collegeberg waar de erekoer van het Sint-Annacollege en de arcade voor het Heilige Geestcollege het gezichtsveld opentrekken tot aan het pleintje voor de Sint-Michielskerk. Verder in de straat wordt het beeld gekenmerkt door rijbebouwing met gesloten gevelwanden die op regelmatige plaatsen doorbroken worden door de erekoeren van vrijwel alle nog volgende colleges - het Premonstreit-, het Atrecht-, het Hoge Heuvel en het Amerikaans college -, door de open ruimte aan het huis van ’t Sestich en het Stuk, en natuurlijk ook door het voormalige kerkhof rond de Sint-Kwintenskerk.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 77005 (bouwverg. 29.08.1921); doss. 80555 (bouwverg. 27.03.1922); doss. 81173 (bouwverg. 01.05.1922); doss. 80819 (bouwverg. 06.10.1924); doss. 85742 (bouwverg. 05.02.1926).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Arenberginstituut
  Naamsestraat 96 (Leuven)

 • Omvat
  Atrechtcollege
  Naamsestraat 63 (Leuven)

 • Omvat
  Aulnecollege
  Naamsestraat 100, 100A, Schapenstraat 41 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Naamsestraat 4 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Naamsestraat 49 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Naamsestraat 72 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Naamsestraat 74 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Naamsestraat 82 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Naamsestraat 87, 89C (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Naamsestraat 90 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Naamsestraat 91 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Naamsestraat 97 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Naamsestraat 136 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis en twee bijgebouwen
  Naamsestraat 139 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis Huys van de Vrouwe van Spagne
  Naamsestraat 67 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis in wederopbouwstijl
  Naamsestraat 13 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis met toegang tot Sneppengang
  Naamsestraat 137, 137A (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuizen in Wederopbouwstijl
  Naamsestraat 4 (Leuven)

 • Omvat
  Classicistisch hoekhuis
  Naamsestraat 24 (Leuven)

 • Omvat
  College van Premonstreit
  Naamsestraat 61 (Leuven)

 • Omvat
  Dekenij van de lakenwevers
  Naamsestraat 3 (Leuven)

 • Omvat
  Eenvoudige woning met latere winkelpui
  Naamsestraat 43 (Leuven)

 • Omvat
  Ensemble van twee stadswoningen
  Naamsestraat 42-44 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand
  Naamsestraat 35, 35A (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand in wederopbouwstijl
  Muntstraat 2, Naamsestraat 5-7 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand in wederopbouwstijl
  Naamsestraat 12 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand in wederopbouwstijl
  Naamsestraat 18 (Leuven)

 • Omvat
  Heilige Geestcollege
  Naamsestraat 40 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis
  Naamsestraat 60 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis
  Naamsestraat 29, 29A (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis
  Naamsestraat 145 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis met ommuurde stadstuin
  Naamsestraat 160 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Lakenweversstraat 1C, Naamsestraat 9 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Naamsestraat 140 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis aan de Parkstraat
  Parkstraat 1 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis met Kwade Hollenberg
  Naamsestraat 94 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis met Ramberg
  Naamsestraat 62 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis met Zeelstraat
  Naamsestraat 20 (Leuven)

 • Omvat
  Huis
  Naamsestraat 87 (Leuven)

 • Omvat
  Huis 't Sestich en College van de Hoge Heuvel
  Naamsestraat 69-71 (Leuven)

 • Omvat
  Kapel met Calvarie
  Naamsestraat zonder nummer (Leuven)

 • Omvat
  Kapel van Jezus in 't Steentje
  Naamsestraat zonder nummer (Leuven)

 • Omvat
  Klokkengieterij Van Aerschodt: poortgebouw, woning en stadsschool
  Naamsestraat 99-101 (Leuven)

 • Omvat
  Koningscollege
  Naamsestraat 59 (Leuven)

 • Omvat
  Neoclassicistisch handelspand
  Naamsestraat 106 (Leuven)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Kwinten
  Naamsestraat zonder nummer (Leuven)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Michiel
  Naamsestraat 57A (Leuven)

 • Omvat
  Pastorie en Armenschool van de Sint-Kwintensparochie
  Naamsestraat 149-155 (Leuven)

 • Omvat
  Rectorshuis
  Naamsestraat 98 (Leuven)

 • Omvat
  Refugiehuis van de Abdij van Valduc
  Naamsestraat 46, Sint-Antoniusberg 1 (Leuven)

 • Omvat
  Refugiehuis van Florival
  Naamsestraat 107 (Leuven)

 • Omvat
  Refugium van de celestijnenpriorij van Heverlee
  Naamsestraat 70, 70C (Leuven)

 • Omvat
  Rijhuis
  Naamsestraat 146-148 (Leuven)

 • Omvat
  Rijhuizen
  Naamsestraat 165-171 (Leuven)

 • Omvat
  Sint-Annacollege
  Naamsestraat 37-39, Sint-Michielsstraat 7-11 (Leuven)

 • Omvat
  Sint-Annacollege of d' Aude Sint-Anna
  Naamsestraat 45 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Naamsestraat 88 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Naamsestraat 157 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Naamsestraat 159 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Naamsestraat 65 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Naamsestraat 95 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning Limburg
  Naamsestraat 34 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning met dakkapel
  Naamsestraat 141 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning met jaartal 1866
  Naamsestraat 47 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning met Lodewijk XV-pui
  Naamsestraat 81 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning met vroeg 19de-eeuwse lijstgevel
  Naamsestraat 31 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning met winkelpui
  Naamsestraat 30 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Naamsestraat 156-158 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Naamsestraat 179-183 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Naamsestraat 21-23 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Naamsestraat 143 (Leuven)

 • Omvat
  Traditionele stadswoning
  Naamsestraat 41 (Leuven)

 • Omvat
  Traditionele stadswoning
  Naamsestraat 27, Standonckstraat 2D (Leuven)

 • Omvat
  Twee stadswoningen
  Naamsestraat 76-78, 76A (Leuven)

 • Omvat
  Universiteitshal
  Krakenstraat 2, Naamsestraat 22, Oude Markt 13 (Leuven)

 • Omvat
  Van Dalecollege
  Naamsestraat 80 (Leuven)

 • Omvat
  Vigliuscollege
  Naamsestraat 93 (Leuven)

 • Omvat
  Waterpomp
  Naamsestraat zonder nummer (Leuven)

 • Omvat
  Woning met recentere winkelpui
  Naamsestraat 38 (Leuven)

 • Omvat
  Woning met zijgevel aan de Ramberg
  Naamsestraat 64 (Leuven)

 • Omvat
  Woningen
  Naamsestraat 73-75 (Leuven)

 • Omvat
  Woon- winkelhuis Anno MDCCL
  Naamsestraat 32 (Leuven)

 • Omvat
  Woonhuis met neorenaissance-winkelpui
  Naamsestraat 92, 92A (Leuven)

 • Is deel van
  Leuven
  Leuven (Leuven)