erfgoedobject

Burgerhuis naar ontwerp van A. stevens

bouwkundig element
ID: 206193   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206193

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1912 naar de plannen van A. Stevens opgetrokken burgerwoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak. Het gevelparement van de lijstgevel is uitgevoerd in witte kunststeen en blauwe hardsteen voor de hoge plint met gebouchardeerde borstweringen, de waterlijsten en de doorgetrokken lekdrempels van de rechthoekige, rond- en korfboogvormige vensters. Typisch is de bredere middentravee in de bovenbouw, benadrukt door een halfronde erker met drielicht, een buikig balkon en hoger opgetrokken dakvensters, afgelijnd door een golvende houten kroonlijst. In de similisteen zijn diverse versieringen aangebracht: Franse voegen op de begane grond, een meanderfries boven de tweede, en diamantkoppen in de borstweringen van de derde bouwlaag. Het houten schrijnwerk van de deur, de vensters en de kroonlijst op sierconsoles bleef behouden.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 73611 (bouwvergunning 14.03.1912).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis naar ontwerp van A. stevens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206193 (Geraadpleegd op 07-07-2020)