Persoon

Stevens, Alphonse

ID
4595
URI
https://id.erfgoed.net/personen/4595

Beschrijving

Over architect Alphonse Stevens zijn zeer weinig biografische gegevens bekend. Hij huwde in 1902 met Claire Marie Vander Linden. Vader van de architecten Paul en Jacques Stevens.

Uit de recente herinventarisatie blijkt dat Stevens bijzonder actief was in de binnenstad van Leuven: zijn oeuvrelijst telt er meer dan 70 projecten, voornamelijk woningen en woonensembles, veelal in zogenaamde wederopbouwstijl opgetrokken. Op de Bondgenotenlaan werden niet minder dan 7 panden door Stevens gerealiseerd tussen 1918 en 1922. De meest markante zijn het voorliggende herenhuis Bauchau (1921, Bondgenotenlaan nr. 140), het voormalige "Hotel Majestic" (1918, Bondgenotenlaan nr. 20) en het beeldbepalende handels-/hoekpand Bondgenotenlaan nr. 56-56A/ Jan Stasstraat (1919). Voor zover gekend ontwierp Stevens buiten Leuven nog twee wederopbouwwoningen, een in Dendermonde (1919, Werf nr. 9) en een in Lier (Grote Markt nr. 3), dat stilistisch gelijkenissen vertoont met voorliggend pand Bondgenotenlaan nr. 140.

  • Biografische gegevens verkregen van Hubert Bovens (augustus 2020).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Alphonse Stevens

Maria-Theresiastraat 100 (Leuven)
Vrij ruime woning met dubbelhuisopstand, twee bouwlagen en vier traveeën onder een leien mansardedak, door architect A. Stevens ontworpen in 1921.


Bankgebouw naar ontwerp van Alphonse Stevens

Grote Markt 3 (Lier)
Bankgebouw in neorococo naar plannen van Alphonse Stevens uit 1921.


Brouwerijen Artois

Havenkant 18, Sluisstraat 79, Vaartkom 6 (Leuven)
Historisch gegroeid gebouwenbestand van de Artoisbrouwerijen in het gebied Mechelsestraat, de zone Vaartkom-Sluisstraat-Vaartstraat en Burchtstraat-Glasblazerijstraat


Burgerhuis

Dirk Boutslaan 30 (Leuven)
Gaaf bewaard breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, opgetrokken in 1929 naar ontwerp van A. Stevens.


Burgerhuis

Monseigneur Ladeuzeplein 5 (Leuven)
Vrij smal pand dat samen met het inmiddels door een appartementsgebouw vervangen aanpalende pand in 1920 werd opgetrokken als een ensemble van twee gespiegelde woningen, naar ontwerp van architect A. Stevens.


Burgerhuis Den Gulden Anker

Oude Markt 47 (Leuven)
In 1919 door A. Stevens ontworpen breedhuis van één travee en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, met een neotraditionele tuitgevel.


Burgerhuis naar ontwerp van A. stevens

Naamsevest 166 (Leuven)
In 1912 naar de plannen van A. Stevens opgetrokken burgerwoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Burgerhuis naar ontwerp van A. Stevens

Zeelstraat 10 (Leuven)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, samen met het aanpalende pand opgetrokken in 1920 volgens de plannen van A. Stevens.


Burgerhuis naar ontwerp van A. Stevens

Naamsevest 136 (Leuven)
In 1911 naar de plannen van A. Stevens gebouwde burgerwoning van drie bouwlagen onder een complex pannen zadeldak.


Burgerhuis naar ontwerp van A. Stevens

Koning Leopold I-straat 52 (Leuven)
Drie bouwlagen en drie traveeën tellend enkelhuis met voorgevel in een classicistisch geïnspireerde wederopbouwstijl.


Burgerhuis naar ontwerp van A. Stevens

Naamsevest 134 (Leuven)
Naar een ontwerp van architect A. Stevens in 1911 opgetrokken rijwoning van twee tot drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Burgerhuis ontworpen door A. Stevens

Diestsestraat 65 (Leuven)
Volgens een bouwvergunning van 1920 opgetrokken naar ontwerp van architect A. Stevens met horecafunctie op de begane grond.


Burgerhuizen

Jan-Pieter Minckelersstraat 184-186 (Leuven)
Ruimere, vier traveeën brede panden met dubbelhuisopstand - de eerste travee fungerend als poortdoorgang - en drie bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur

Leopold Vanderkelenstraat 13-15, 21, 25, 31 (Leuven)
Historiserende wederopbouwarchitectuur die qua vormgeving en detaillering verwijst naar de lokale 18de-eeuwse Lodewijkstijlen en veelal gekenmerkt is door een picturale toepassing van witte natuursteen op een bakstenen achtergrond.


Burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur

Vital Decosterstraat 2-3, 4, 12, 16 (Leuven)
Rijwoningen van drie tot vier bouwlagen onder mansardedak, met bak- of witstenen lijstgevels al dan niet met verwerking van blauwe hardsteen, voorbeelden van typerende wederopbouwarchitectuur na Wereldoorlog I.


Dokterswoning en -praktijk

Bondgenotenlaan 129 (Leuven)
Volgens de bouwvergunning van 1921 heropgebouwd als dokterswoning en -praktijk, naar de plannen van architect A. Stevens.


Gebouwencomplex

Eikstraat 14, Tiensestraat 8 (Leuven)
Aan de Tiensestraat, de Eikstraat en het Vounckplein grenzend gebouwencomplex, dat samengesteld is uit zes verschillende panden.


Geheel van burgerhuizen

Charles Deberiotstraat 5-23 (Leuven)
Geheel van rijhuizen die tussen 1900 en 1904 gebouwd werden naar ontwerp van architecten G. Decock, Th. Vandormael, A. Stevens en B. Vandewouwer.


Handels- woonpanden in wederopbouwstijl

Diestsestraat 222-224 (Leuven)
Handels- woonpanden in wederopbouwstijl die getuigen van een meer uitgesproken eigentijdse inbreng die overwegend tot uiting komt in het verwerken van gestileerde elementen en baksteenmotieven.


Handelspand in wederopbouwstijl

Muntstraat 2, Naamsestraat 5-7 (Leuven)
Imposant handelspand in wederopbouwstijl dat in 1921 naar ontwerp van A. Stevens als één geheel werd gebouwd. Het geheel is overwegend in 18de-eeuwse, Frans-classicistische stijl uitgewerkt.


Handelspand van 1923 naar ontwerp van A. Stevens

Tiensestraat 72 (Leuven)
Breedhuis opgetrokken in baksteen en similisteen, gebouwd in neotraditionele stijl en in opdracht van brouwerij Artois.


Herenhuis

Werf 9 (Dendermonde)
Na verwoesting in de Eerste Wereldoorlog, heropgebouwd naar het oorspronkelijk model volgens ontwerp van 1919 van architect A. Stevens. Monumentaal herenhuis in neoclassicistische stijl van vijf traveeën breed en twee bouwlagen tellend, onder kunstleien pseudomansardedak met vijf houten dakkapellen onder gebogen kroonlijst.


Herenhuis Bauchau

Bondgenotenlaan 140 (Leuven)
Heropgebouwd herenhuis, in 1921 ontworpen door architect Stevens met twee bouwlagen en vier traveeën onder mansardedak en met neorococo-geïnspireerde gevel.


Heropgebouwd burgerhuis

Tiensevest 58 (Leuven)
Het pand werd in 1916 wellicht grotendeels herbouwd naar vooroorlogse toestand, naar ontwerp van architect A. Stevens. Als groothandel in fietsen omvatte de begane grond deels ook een bureelruimte, loket- en wachtzaal.


Heropgebouwd café en hotel

Tiensevest 16, 20-22 (Leuven)
Drie panden van drie bouwlagen en drie traveeën onder mansarde- of zadeldak met café-inrichting op de begane grond, gebouwd door architect A. Stevens in de periode 1915-1924.


Heropgebouwde cafés

Tiensevest 12, 18 (Leuven)
Drie bouwlagen hoge wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op de traditionele bouwtrant, gebouwd in 1921 en 1924.


Hoekpand met café

Mechelsestraat 177 (Leuven)
In 1934 op gecorrigeerde rooilijn in opdracht van de brouwerij Artois gebouwd naar ontwerp van architect A. Stevens.


Hoekpand met woon- en handelsfunctie

Bondgenotenlaan 56, 56A, Jan Stasstraat 15 (Leuven)
Volgens de bouwvergunning van 1919 naar ontwerp van architect A. Stevens als handels- woonpand heropgebouwd op een scherp toelopend hoekperceel. In totaal dertien traveeën en oorspronkelijk drie bouwlagen hoog, onder een afgesnuite zadelbedaking.


Hoekpand naar ontwerp van A. Stevens

Oude Markt 9 (Leuven)
In 1921 naar ontwerp van A. Stevens opgetrokken hoekpand met twee traveeën aan de Oude Markt, drie traveeën aan de Zeelstraat, en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Horeca- en appartementscomplex

Diestsestraat 2, 2C (Leuven)
Werd volgens de bouwvergunning van 1938 opgetrokken als horeca- en appartementscomplex naar ontwerp van architect A. Stevens, in opdracht van de brouwerij Artois.


Hotel Restaurant Majestic

Bondgenotenlaan 20, 20A (Leuven)
Bij de wederopbouw liet de Leuvense brouwerij Artois hier in 1918 naar ontwerp van architect A. Stevens Hotel-Restaurant Majestic oprichten, waarin ten dele de structuur van de vroegere biljartzaal werd geïncorporeerd.


Martelarenplein en omgeving

Diestsestraat 252-254, Martelarenplein 1-14, 15, Tiensevest 2-22 (Leuven)
Bij de wederopbouw na 1914 werd er niet geopteerd voor een herstel of kopiëren van het vooroorlogse, neoclassicistische architecturale uitzicht. De nieuwe, naoorlogse bebouwing werd opgetrokken in de zogenaamde wederopbouwstijl, gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur met integratie van eigentijdse en gefantaseerde bouwelementen.


Opvanghuis Hospice pour Orphelins et Vieillards

Frederik Lintsstraat 37 (Leuven)
Gedeelte van het voormalig "Hospice pour Orphelins et Vieillards", in 1901-1902 opgetrokken naar ontwerp van A. Stevens en opgevat als een langgerekte vleugel van één bouwlaag onder een kunstleien zadeldak.


Reeks burgerhuizen in wederopbouwstijl

Tiensevest 44, 72, 94-96, 142-144, 164, 172 (Leuven)
Eclectische burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur, met karakteristieke verwerking van contrasterende materialen, gebouwd in de periode 1916-1929.


Rij stadswoningen

Tervuursevest 20-26 (Leuven)
Rijwoningen opgetrokken naar ontwerp van A. Stevens in 1905-1906, enkelhuizen met een smalle deur- en een brede venstertravee, een souterrain, twee bouwlagen en een mezzanino onder zadeldak.


Samengevoegde panden

Kortestraat 6 (Leuven)
Drie ter hoogte van het handelsgelijkvloers samengevoegde panden, gevormd door een breedhuis naar ontwerp van architect Mommaels, een neobarok diephuis naar de plannen van G. Sterckx en een laatbarok diephuis van A. Stevens.


Stadswoning naar ontwerp van A. Stevens

Zeelstraat 8 (Leuven)
Breedhuis met één travee en drie bouwlagen onder een zadeldak, samen met het aanpalende pand opgetrokken in 1920 volgens de plannen van A. Stevens.


Straatwand samengesteld uit burgerhuizen

Vaartstraat 63-99 (Leuven)
Straatwand samengesteld uit een hoekhuis en een opeenvolging van doorgaans drie bouwlagen hoge rijhuizen en ruimere burgerhuizen, die dateren uit de beginjaren 1900 en een markant geheel vormen door hun expressieve gevelarchitectuur.


Twee rijen stadswoningen

Geldenaaksevest 98-102, 108-114 (Leuven)
Twee reeksen identieke rijwoningen, naar de plannen van A. Stevens in 1902 opgetrokken volgens een repetitief schema en opgevat als enkelhuizen van twee traveeën.


Tweegezinswoning

Weldadigheidsstraat 11-13 (Leuven)
In spiegelbeeldschema opgetrokken dubbelwoonst met rood bakstenen gevel van telkens twee traveeën en drie bouwlagen versierd met witte en gesinterde bakstenen, ontworpen door architect A. Stevens in 1911.


Tweegezinswoning ontworpen door A. Stevens

Ramberg 23-25 (Leuven)
Volgens de bouwvergunning van 1911 door architect A. Stevens ontworpen als een gespiegelde tweewoonst onder één diepgericht zadeldak.


Wederopbouwburgerhuizen

Jan Stasstraat 18-20 (Leuven)
Wederopbouwpanden die respectievelijk ontworpen werden in 1917 door architect A. Stevens en in 1919 door architect C. Goemans.


Wederopbouwburgerhuizen

Tiensevest 2-6, 10 (Leuven)
Wederopbouwpanden gebouwd 1920 en 1922, drie bouwlagen onder mansardedak, met gevelopstanden geïnspireerd op de classicerende barokstijl en gekenmerkt door een contrasterende materiaalverwerking.


Wederopbouwwinkelhuizen

Diestsestraat 57-59 (Leuven)
Wederopbouwpanden die respectievelijk vergund werden in 1924 en 1922 - nummer 57 naar ontwerp van architect A. Stevens.


Winkel- woonhuis

Diestsestraat 14 (Leuven)
Winkel- woonhuis uit 1921 dat door architect A. Stevens ontworpen werd met een vrij imposante bak- en natuurstenen topgevel.


Winkel- woonhuizen in wederopbouwstijl

Diestsestraat 53-55 (Leuven)
Nummer 53 werd door architect G. Sterckx ontworpen in 1921, nummer 55 naar ontwerp van 1917 op naam van A. Stevens.


Winkelhuizen

Bondgenotenlaan 125-127 (Leuven)
Vergund in 1921 en door architect A. Stevens ontworpen in spiegelbeeld, twee rijhuizen in wederopbouwstijl, opgetrokken uit baksteen met verwerking van natuursteen.


Woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 83 (Leuven)
Wederopbouwarchitectuur door architect A. Stevens in 1920 ontworpen in een afgeleide klassieke vormentaal.


Thema's

Ontwerper van

Frederik Lintsstraat

Geldenaaksevest

Koning Leopold I-straat

Maria-Theresiastraat

Naamsestraat

Oude Markt

Sint-Maartenstraat

Tiensestraat

Tiensevest

Weldadigheidsstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stevens [online], https://id.erfgoed.net/personen/4595 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.