erfgoedobject

Beeld De Kotmadam

bouwkundig element
ID: 206197   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206197

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Kotmadam, in 1984 vervaardigd door Fred Bellefroid.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Beeld De Kotmadam [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206197 (Geraadpleegd op 02-07-2020)