Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Oude Markt en onmiddellijke omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-11-1994 tot heden

ID: 1198   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1198

Besluiten

Sint-Janspomp en Oude Markt met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-11-1994  ID: 2765

Beschrijving

De Oude Markt met zijn onmiddellijke omgeving te Leuven, is beschermd als stadsgezicht.Waarden

De Oude Markt met onmiddellijke omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oude Markt en omgeving

Collegeberg, Drie-Engelenberg, Kiekenstraat, Kortestraat, Krakenstraat, Kroegberg, Lavorenberg, Naamsestraat, Oude Markt, Parijsstraat, Zeelstraat (Leuven)
De Oude Markt met aangrenzende straatjes vormt een typisch stadsbeeld van het naoorlogse Leuven: een zeer homogeen, pittoresk-decoratief geheel van winkelpanden en burgerwoningen in zogenaamde wederopbouwstijl.


Is de omvattende bescherming van

Beeld De Kotmadam

Oude Markt zonder nummer (Leuven)
De Kotmadam, in 1984 vervaardigd door Fred Bellefroid.


Burgerhuis

Kiekenstraat 4 (Leuven)
Breedhuis van drie bouwlagen onder een zadeldak, met drie traveeën op de begane grond en twee traveeën in de bovenbouw.


Burgerhuis A la gerbe d'or / In den gulden schoof

Kortestraat 11 (Leuven)
Volgens jaarsteen in 1922 opgetrokken hoekpand van drie bouwlagen onder een zadeldak, met één travee aan de Kortestraat, een afgeschuinde hoektravee die uitkijkt naar de Oude Markt en vijf traveeën in de Kiekenstraat.


Burgerhuis Adam en Eva, ontwerp van C. Goemans

Oude Markt 53 (Leuven)
Breedhuis dat in 1918 naar ontwerp van C. Goemans werd gebouwd met een neorenaissance gevel.


Burgerhuis De Weerelt

Oude Markt 44 (Leuven)
Drie traveeën en drie bouwlagen tellend breedhuis dat in 1917 werd gebouwd onder leiding van C. Goemans.


Burgerhuis Den Gulden Anker

Oude Markt 47 (Leuven)
In 1919 door A. Stevens ontworpen breedhuis van één travee en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, met een neotraditionele tuitgevel.


Burgerhuis Den Lindenboom

Oude Markt 22 (Leuven)
Den Lindenboom uit 1919 werd gebouwd naar ontwerp van C. Goemans als een breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een kunstleien zadeldak.


Burgerhuis Den Peylkoker

Oude Markt 48 (Leuven)
Breedhuis met twee traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, en voorzien van een klokgevel, uit 1918 naar ontwerp van A. Vanden Eynde.


Burgerhuis Het Lam

Oude Markt 21 (Leuven)
In 1919 samen met het aanpalende pand nummer 20 door J. Dewit ontworpen breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een kunstleien zadeldak met getrapt dakvenster.


Burgerhuis In De Witte Duif

Oude Markt 5 (Leuven)
In de gevel 1922 gedateerd en naar ontwerp van L. Corthouts gebouwd breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een deels leien, deels pannen mansardedak.


Burgerhuis met klokgevel

Oude Markt 51 (Leuven)
Drie traveeën en drie bouwlagen tellend dubbelhuis dat in 1923 door Jean Dewit ontworpen werd met een klokgevel.


Burgerhuis naar ontwerp van A. Stevens

Zeelstraat 10 (Leuven)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, samen met het aanpalende pand opgetrokken in 1920 volgens de plannen van A. Stevens.


Burgerhuis naar ontwerp van A. Vanden Eynde

Oude Markt 38 (Leuven)
Breedhuis dat in 1921 naar ontwerp van A. Vanden Eynde werd gebouwd en na oorlogsschade in 1948 werd hersteld onder leiding van A. Devos.


Burgerhuis naar ontwerp van C. Boon

Oude Markt 36 (Leuven)
In 1947 naar ontwerp van C. Boon opgetrokken breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak met dakkapel.


Burgerhuis naar ontwerp van C. Goemans

Oude Markt 55, 55A (Leuven)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak dat in 1923 werd gebouwd naar de plannen van C. Goemans.


Burgerhuis naar ontwerp van E. Mispelter

Oude Markt 39 (Leuven)
Breedhuis dat in 1922 ontworpen werd door E. Mispelter en na oorlogsschade in 1947 werd hersteld onder leiding van J. Nys.


Burgerhuis naar ontwerp van F. Vandeput

Oude Markt 1 (Leuven)
Drie bouwlagen tellend diephuis dat in 1920 naar ontwerp van F. Van de Put werd gebouwd in neotraditionele stijl.


Burgerhuis naar ontwerp van J. Dewit

Oude Markt 49 (Leuven)
Diephuis dat in 1923 naar de plannen van J. Dewit gebouwd werd als een dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, met een neotraditionele trapgevel.


Burgerhuis naar ontwerp van J. Dewit

Oude Markt 50 (Leuven)
Gecombineerd breed- en diephuis dat drie bouwlagen telt onder kunstleien zadeldaken, en in 1924 naar ontwerp van J. Dewit werd opgetrokken.


Burgerhuis naar ontwerp van L. Corthouts

Oude Markt 41 (Leuven)
In 1920 door L. Corthouts ontworpen breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een deels leien, deels pannen mansardedak, met een zandkalkstenen penantengevel in neorenaissancestijl.


Burgerhuis naar ontwerp van L. Landeloos

Oude Markt 7 (Leuven)
Breedhuis van één travee en drie bouwlagen onder een pseudo-mansardedak, in 1921 door L. Landeloos ontworpen en voorzien van een trapgevel.


Burgerhuis naar ontwerp van L. Mispelter

Oude Markt 6 (Leuven)
In 1922 door L. Mispelter ontworpen breedhuis van drie bouwlagen onder een pseudo-mansardedak, met een neobarokke klokgevel.


Burgerhuis naar ontwerp van L. Mispelter

Oude Markt 37 (Leuven)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak met brede dakkapel, in 1948 opgetrokken volgens de plannen van L. Mispelter.


Burgerhuis naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken

Oude Markt 24 (Leuven)
Breedhuis dat in 1921 naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken werd opgetrokken in baksteen en blauwe hardsteen en opgevat is als een dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een kunstleien zadeldak dat voorzien is van vier dakkapellen met frontonbekroning.


Burgerhuis naar ontwerp van Th. Van Dormael

Oude Markt 4 (Leuven)
In 1920 door Th. Van Dormael ontworpen breedhuis van twee traveeën en drieënhalve bouwlaag onder een pannen zadeldak.


Burgerhuis naar ontwerp van V. Boelens

Oude Markt 52 (Leuven)
In 1922 onder leiding van V. Boelens in baksteen en witte natuursteen opgetrokken breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Burgerhuis naar ontwerp van V. Rosseels

Oude Markt 15 (Leuven)
Breedhuis dat in 1922 naar ontwerp van V. Rosseels werd gebouwd als een dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, met een trapgevel in neotraditionele stijl.


Burgerhuis Turnhout

Oude Markt 35, 34B (Leuven)
Diephuis van vier traveeën en vier bouwlagen onder een pannen zadeldak, dat door oorlogsschade in 1944 zwaar beschadigd werd en naar oorspronkelijk model in 1953 gereconstrueerd werd door J. Maloens.


Burgerhuizen in wederopbouwstijl

Naamsestraat 4 (Leuven)
In 1922 naar ontwerp van A. Van Arenbergh opgetrokken breedhuizen van drie bouwlagen onder leien mansardedaken. De gevels in wederopbouwstijl worden gekenmerkt door een neobarokke vormentaal.


Classicistische burgerhuizen

Oude Markt 30-31 (Leuven)
Twee in kern tot het derde kwart van de 18de eeuw opklimmende breedhuizen van vier bouwlagen onder een doorlopend kunstleien zadeldak, met oorspronkelijk bepleisterde lijstgevels in classicistische stijl die beide bekroond worden door een gevelbreed fronton met oculus.


Handelshuis

Oude Markt 29 (Leuven)
Handelshuis dat heden gevormd wordt door twee breedhuizen van elk drie traveeën en respectievelijk drie en vier bouwlagen onder een mansarde- en een zadeldak.


Handelshuis naar ontwerp van G. Decock

Zeelstraat 12 (Leuven)
Handelshuis met korfboogvormige puiomlijsting, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1920 en ontworpen door G. Decock.


Handelshuis naar ontwerp van gebroeders Jotthier

Zeelstraat 14 (Leuven)
Handelspand van drie bouwlagen en een smalle travee en een brede travee en drie traveeën in de pui, gebouwd in 1921 en ontworpen door de gebroeders G. en E. Jotthier.


Handelspand

Oude Markt 14 (Leuven)
Handelspand dat in 1921 naar ontwerp van J. Dewit werd opgetrokken en opgevat is als een breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Handelspand

Oude Markt 32 (Leuven)
Handelspand dat in 1951 naar ontwerp van G. Jotthier werd heropgebouwd naar bestaand model.


Handelspand

Zeelstraat 1 (Leuven)
Neoclassicistisch handelspand met winkel en koffiehuis, twee bouwlagen onder mansardedak, in 1922 naar de plannen van G. Sterckx gebouwd.


Handelspand gedateerd 1919

Oude Markt 20 (Leuven)
Handelspand uit 1919, samen met het aanpalende pand nummer 21 door J. Dewit ontworpen als een gecombineerd breed- en diephuis van drie bouwlagen, met een trapgevel.


Handelspand In de kleine klok

Oude Markt 39 (Leuven)
Handelspand dat met de steun van het Oeuvre Suisse Belge in 1917 naar ontwerp van L. Corthouts met behoud van de oudere kern heropgebouwd werd.


Handelspand In den Beyaerd

Zeelstraat 2 (Leuven)
Handelspand met klokgevel, opgetrokken in ruw gekapte zandkalksteen en blauwe hardsteen, gebouwd in 1921 naar ontwerp van de gebroeders Vanderstraeten.


Handelspand in wederopbouwstijl

Naamsestraat 12 (Leuven)
Handelspand dat in 1921 naar de plannen van C. Goemans in wederopbouwstijl opgetrokken werd als een hoekhuis.


Handelspand in wederopbouwstijl

Naamsestraat 18 (Leuven)
Als breedhuis opgevat handelspand dat in 1922 in wederopbouwstijl gebouwd werd naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken.


Handelspand met woonst

Krakenstraat 12 (Leuven)
Breedhuis dat door A. Vanden Eynde in 1922 werd ontworpen als een handelspand met woonst.


Handelspand naar ontwerp van A. Mommaels

Zeelstraat 4 (Leuven)
Handelspand van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, gebouwd in 1921 naar ontwerp van A. Mommaels.


Handelspand naar ontwerp van E. Mispelter

Oude Markt 43 (Leuven)
Handelspand van 1920 naar de plannen van E. Mispelter, in baksteen met verwerking van witte natuursteen.


Handelspand naar ontwerp van Goethals

Zeelstraat 6 (Leuven)
Breedhuis in baksteen en similisteen, handelspand van één travee en drie bouwlagen onder mansardedak, opgetrokken in 1920 naar ontwerp van architect Goethals.


Handelspand van 1915

Krakenstraat 11 (Leuven)
Eenvoudig handelspand dat in 1915 heropgebouwd werd als een enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een gemansardeerd zadeldak met fraaie, houten dakkapellen in neoclassicistische stijl.


Handelspand van 1922

Parijsstraat 25 (Leuven)
Handelspand dat in 1922 gebouwd werd naar ontwerp van L. Speder en J. Vanderveken.


Handelspand van 1922

Krakenstraat 9 (Leuven)
Handelspand dat in 1922 heropgebouwd werd als een breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.


Handelspand, 1921 gedateerd

Parijsstraat 35, 35A (Leuven)
Door L. Corthouts ontworpen handelspand uit 1921, van drie traveeën en evenveel bouwlagen onder een mansardedak.


Handelspand, hoekpand Drie Engelenberg

Oude Markt 46 (Leuven)
Handelspand dat in 1920 naar ontwerp van A. Vanden Eynde werd opgetrokken in baksteen en witte natuursteen, en dat opgevat werd als een hoekhuis met twee traveeën aan de Oude Markt.


Hoekhuis

Oude Markt 16 (Leuven)
Hoekhuis dat in 1921 ontworpen werd door L. Spéder en J. Vanderveken, met drie bouwlagen onder een complexe dakstructuur, één travee aan de Oude Markt, een afgeschuinde hoektravee en drie traveeën in de Krakenstraat.


Hoekhuis Au Bon Marché

Oude Markt 8 (Leuven)
Hoekhuis dat in 1919 door L. Landeloos ontworpen werd als een diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een kunstleien zadeldak.


Hoekhuis met de Kortestraat

Oude Markt 56 (Leuven)
Hoekhuis van drie bouwlagen onder een mansardedak met drie traveeën aan de Oude Markt, een afgeschuinde hoektravee met driezijdige erker, en één travee aan de Kortestraat.


Hoekhuis met Zeelstraat

Naamsestraat 20 (Leuven)
In 1922 naar de plannen van L. Spéder en J. Vanderveken gebouwd hoekhuis met drie traveeën aan de Naamsestraat, vier traveeën aan de Zeelstraat.


Hoekhuis naar ontwerp van C. Goemans

Krakenstraat 15, Oude Markt 17 (Leuven)
In 1922 naar ontwerp van C. Goemans opgetrokken hoekhuis met twee traveeën aan de Oude Markt, vier traveeën aan de Krakenstraat en drie bouwlagen onder een leien mansardedak.


Hoekhuis naar ontwerp van P. De Bruyne

Oude Markt 54 (Leuven)
Hoekhuis dat in 1922 ontworpen werd door P. De Bruyne en opgevat is als een diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.


Hoekpand aan de Drie-Engelenberg

Drie-Engelenberg 1, Oude Markt 45 (Leuven)
In 1920 door C. De Wys ontworpen hoekpand, met drie traveeën aan de Oude Markt, vier traveeën met privé-toegang aan de Drie-Engelenberg.


Hoekpand naar ontwerp van A. Stevens

Oude Markt 9 (Leuven)
In 1921 naar ontwerp van A. Stevens opgetrokken hoekpand met twee traveeën aan de Oude Markt, drie traveeën aan de Zeelstraat, en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Sint-Janspomp

Oude Markt zonder nummer (Leuven)
De pomp, genoemd naar de Sint-Jansbron die van oudsher de buurt van drinkwater voorzag, zou dateren uit 1856 en een oudere pomp uit 1702 vervangen.


Stadswoning

Oude Markt 33 (Leuven)
Smal diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak met schild, dat in 1946 werd opgetrokken met een naar het classicisme verwijzende lijstgevel.


Stadswoning

Krakenstraat 6 (Leuven)
Breedhuis van drie traveeën en evenveel bouwlagen onder een zadeldak, met een lijstgevel die in 1927 ogenschijnlijk voor een oudere kern werd opgetrokken.


Stadswoning Den Haenen Kam

Oude Markt 18 (Leuven)
Den Haenen Kam werd in 1916 ontworpen door O. Devos als een diephuis van één travee en vier bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Stadswoning Het Streepje

Oude Markt 19 (Leuven)
In 1920 door C. Goemans ontworpen diephuis van één travee en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een neotraditionele gevel.


Stadswoning met handelsruimte

Oude Markt 34, 34A (Leuven)
Naar ontwerp van J. Maloens in 1949 gebouwd enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder een mansardedak met twee dakkapellen, met een volledig beglaasde pui waarin een portaal dat toegang verleent tot de handelsruimte en de wooneenheden op de verdieping.


Stadswoning naar ontwerp van A. Stevens

Zeelstraat 8 (Leuven)
Breedhuis met één travee en drie bouwlagen onder een zadeldak, samen met het aanpalende pand opgetrokken in 1920 volgens de plannen van A. Stevens.


Stadswoning naar ontwerp van de gebroeders Jotthier

Krakenstraat 13 (Leuven)
In 1921 door de gebroeders Jotthier ontworpen breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een lijstgevel in zogenaamde wederopbouwstijl.


Stadswoning naar ontwerp van M. Corthouts

Oude Markt 23 (Leuven)
In 1920 naar ontwerp van M. Corthouts gebouwd breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak met getrapt dakvenster.


Stadswoning naar ontwerp van M. Forton

Krakenstraat 8 (Leuven)
In 1920 naar ontwerp van M. Forton heropgebouwd enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak met recentere dakkapellen.


Stadswoning van 1923

Krakenstraat 10 (Leuven)
In 1923 opgetrokken breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.


Stadswoningen met neobarokke geveltoppen

Oude Markt 11-12, 12A (Leuven)
In 1921 naar ontwerp van M. Sterckx gebouwde diephuizen van één travee en drie bouwlagen onder een zadeldak, met neobarokke geveltoppen.


Twee gelijkaardige handelspanden

Parijsstraat 31-33 (Leuven)
Twee gelijkaardig opgevatte handelspanden van één travee en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, die in 1922 gebouwd werden naar de plannen van V. Rosseels.


Twee stadswoningen

Oude Markt 25-26 (Leuven)
Twee enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak, met stilistisch merkelijk eenvoudigere gevels die gekenmerkt worden door speklagen en rechthoekige vensters met geriemde omlijstingen en trapeziumvormige sluitstenen.


Waterpomp, anno 1724

Oude Markt zonder nummer (Leuven)
Behouden pomp van 1724, gerestaureerd in 1912.


Winkel-woonhuis

Parijsstraat 27 (Leuven)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak met dakvenster. De gevel, afgelijnd door hoekpilasters op gestileerde consoles, heeft een eenvoudige pui.


Winkelhuis La Frégate

Oude Markt 3 (Leuven)
La Frégate werd naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken in 1922 heropgebouwd naar bestaand model: een drie traveeën en drie bouwlagen hoog breedhuis in neorenaissancestijl, 1691 gedateerd en getypeerd door een korfboogvormige winkelpui.


Winkelhuis ontworpen door Th. Van Dormael

Oude Markt 2 (Leuven)
Diephuis van drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, dat in 1920 werd opgetrokken naar de plannen van Th. Van Dormael, met een trapgevel in neotraditionele stijl.


Woon- en winkelhuis naar ontwerp van J. Dewit

Oude Markt 42 (Leuven)
Door J. Dewit in 1921 ontworpen breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een deels leien, deels pannen mansardedak.