erfgoedobject

Burgerhuis naar ontwerp van F. Vandeput

bouwkundig element
ID: 206198   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206198

Juridische gevolgen

Beschrijving

Drie bouwlagen tellend diephuis dat in 1920 naar ontwerp van F. Vandeput werd gebouwd in neotraditionele stijl en gekenmerkt wordt door een rondboogvormige winkelpui, vierlichten tussen oplopende pilasters in de bovenbouw, en een barokke geveltop met inzwenkende voluten, een kruisvenster en een gebogen frontonbekroning.

Zijgevel met kruisvensters en privé-toegang tot de wooneenheden in de bovenbouw.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 76544 (bouwvergunning 17.09.1920).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis naar ontwerp van F. Vandeput [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206198 (Geraadpleegd op 15-07-2020)