erfgoedobject

Burgerhuis naar ontwerp van L. Landeloos

bouwkundig element
ID: 206204   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206204

Juridische gevolgen

Beschrijving

Breedhuis van één travee en drie bouwlagen onder een pseudo-mansardedak, in 1921 door L. Landeloos ontworpen en voorzien van een trapgevel met traditionele drielichten in negblokomlijstingen en een getrapte geveltop met korfboogvenster en sierankers. Kenmerkend zijn de borstwering met balusters en het halfronde balkon van het drielicht in de tweede bouwlaag, en de met cartouche en vegetale motieven versierde velden van de ontlastingsbogen in de derde bouwlaag.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 77161 (bouwvergunning 02.05.1921).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis naar ontwerp van L. Landeloos [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206204 (Geraadpleegd op 03-06-2020)