erfgoedobject

Stadswoning Den Haenen Kam

bouwkundig element
ID
206212
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206212

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Den Haenen Kam" werd in 1916 ontworpen door O. Devos als een diephuis van één travee en vier bouwlagen onder een pannen zadeldak. De gevel wordt gekenmerkt door het decoratieve spel van natuurstenen speklagen, diamantkoppen en schijfmotieven, door drielichten in de bovenbouw met een haast gevelbreed balkon in de derde bouwlaag, en door typisch neorenaissance-elementen, waaronder de geringde pilasters in de hardstenen pui en de geveltop met inzwenkende voluten, een gebroken en een boogfronton, bolmotieven, overhoekse topstukken, en de pseudo-serliana die de zolderverdieping verlicht.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 76732 (bouwvergunning 17.10.1916).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning Den Haenen Kam [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206212 (Geraadpleegd op 23-04-2021)