erfgoedobject

Hoekhuis naar ontwerp van P. De Bruyne

bouwkundig element
ID: 206277   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206277

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoekhuis met de Kroegenberg dat in 1922 ontworpen werd door P. De Bruyne en opgevat is als een diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een gevel in baksteen en witte natuursteen die ter hoogte van de bovenbouw een verdiept gevelvlak heeft waarin rechthoekige vensters met doorgetrokken lateien, dito lekdrempels en spiegelvormige borstweringen, en gekenmerkt wordt door een gecombineerde trap- en volutenbekroning met een rechthoekig venster tussen twee gedrongen rondboogvenstertjes, een oculus en een bolbekroning.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80059 (bouwvergunning 28.08.1922).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekhuis naar ontwerp van P. De Bruyne [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206277 (Geraadpleegd op 15-07-2020)