erfgoedobject

Burgerhuis van 1875

bouwkundig element
ID: 206760   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206760

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis van 1875
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Bewaard vooroorlogs, in 1875 opgetrokken burgerhuis dat de hoek bepaalt met de Bogaardenstraat. Van het dubbelhuistype, met drie bouwlagen en vier traveeën onder een leien schilddak met latere dakkapellen, markeert het pand door zijn streng uitziende neoclassicistische lijstgevel: bepleisterd, met ruime verwerking van arduin, een duidelijke aflijning tussen beneden- en bovenbouw, en een gevelhoog kettingverband als hoekbegrenzing.

Overeenkomstig de denivellering van de straat, een in hoogte afnemende sokkel met getraliede keldergaten. De rechthoekige muuropeningen zijn beneden gevat in een bandomlijsting: de verdiepte en uitgewerkte houten deur is voorafgegaan door een steektrap en omkaderd door spiegels in de dagvlakken; de lekdrempels van de vensters rusten op bewerkte consooltjes. De bovenvensters zijn gevat in een geriemde ooromlijsting: een centraal verbonden balkon met decoratieve ijzeren leuning en zware voluutconsoles accentueert de bel-etage deurvensters. Voorts karakteristiek panelendecor onder de bovenste vensters, over de zijgevel doorlopende fries met spiegels en bedekte steigergaten onder de dito houten kroonlijst met casementen en klossen boven tandlijst. Sobere bakstenen, in één travee geopende zijgevel en dito achtergevel met twee traveeën; tuinmuur, deels aangepast in de Bogaardenstraat en omlopend in de Willemsstraat.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 28008 (bouwvergunning 25.06.1875).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis van 1875 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206760 (Geraadpleegd op 20-09-2020)