erfgoedobject

Stadswoningen van 1894

bouwkundig element
ID: 206763   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206763

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoningen van 1894
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Gekoppelde enkelhuizen van drie bouwlagen en twee traveeën. In 1894 opgetrokken als een repetitief ensemble samen met het belendende nummer 21 dat een bijkomende poorttravee telde, doch inmiddels vervangen werd door nieuwbouw.

Sobere bakstenen lijstgevel met neoclassicistische inslag - heden ontpleisterd -, geleed door cordons, met arduinen sokkel voorzien van getraliede keldergaten, vlak omlijste rechthoekige deuren, getoogde vensters in geriemde omlijstingen met diamantkopsleutel - de benedenvensters van bredere afmetingen en de deurvensters gemarkeerd door balkons -, en een nog behouden klassieke kroonlijst in nummer 25.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 55790 (bouwvergunning 18.06.1894).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Stadswoningen van 1894 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206763 (Geraadpleegd op 20-09-2020)