erfgoedobject

Burgerhuizen ontworpen door J.-F. Piscador

bouwkundig element
ID
206766
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206766

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vergund in 1921 en ingeplant op een ten oosten scherp toelopend perceel, ensemble van drie woningen opgericht door de bekende wijnhandelaar Boon-Hecking (Vaartstraat) en ontworpen door architect J.-F. Piscador. Drie bouwlagen hoog - met in nummers 43 en 45 bijkomend een souterrain - en in totaal tien traveeën. Neotraditioneel opgevatte wederopbouwarchitectuur die als belangrijkste kenmerken een gecombineerde materiaalverwerking vertoont - rode baksteen met decoratieve metselverbanden, witte natuursteen en arduin - en een sterk horizontaliserend gevelritme door de muurbanden, waterlijsten, gestapelde registers met kruis- en kloostervensters en de aflijnende houten kroonlijsten met consoles. Nummer 43, gemarkeerd door een erkeruitbouw onder balustrade, en nummer 45 vormen - in afwijking van het ontwerp - een gespiegeld ensemble met telkens een smalle deur- en een bredere venstertravee, onder een doorlopend zadeldak met houten dakvensters. Bij het ruime nummer 47, met dubbelhuisopstand, werd de bredere eerste venstertravee opgevat als een trapgevel in licht risaliet, de deurtravee geaccentueerd door een balusterbalkon vóór een rondbogig deurvenster, en de scherpe hoek ter hoogte van de tweede bouwlaag gemarkeerd door een rotondevormige erker met balkon vóór het rondbogig deurvenster in de voorts afgeschuinde hoekpartij. Het geheel is overdekt door een mansardedak met analoge dakvensters.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 80697 (bouwvergunning 30.09.1921).
  • JUVEYNS L., Joseph-François Piscador (Gent 1866 - Wilsele 1928), bouwmeester-architect. Een controversieel Leuvens neogotieker, in Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, deel XL: Jubileumboek, p. 362-366.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuizen ontworpen door J.-F. Piscador [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206766 (Geraadpleegd op )