erfgoedobject

Geboortehuis Remi Baert

bouwkundig element
ID
207823
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207823

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Geboortehuis Remi Baert
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Geboortehuis van Remi Baert (1903-1965), geboren te Sint-Eloois-Vijve en in de periode 1959-1965 ambassadeur in Bonn. De woning gaat terug tot het derde kwart van de 18de eeuw, nog niet weergegeven op de kaart van Sint-Eloois-Vijve, opgemaakt door landmeter Cornelis Steur in 1764. De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en de kaart van de steenweg Wakken-Sint-Eloois-Vijve, opgemaakt door landmeter A. Lefebvre in 1788, geven reeds één volume weer. De woning en het landgebouw staan beiden afgebeeld op het primitief kadasterplan (circa 1834); circa 1834 eigendom van de kinderen van Albertus De Coninck en bewoond door Felix Van Houtte. In 1908 koopt veldwachter Theofiel Baert de woning en het landgebouw van de familie Bouckaert uit Waregem. In 1976 worden de woning en het landgebouw met elkaar verbonden door het dwarsvolume aan de kant van de Posterijstraat.

Aaneengesloten geheel op U-vormig grondplan, aan de straatkant afgesloten met een bakstenen muur met steunberen. Gedenkplaat tegen de zijgevel van het woonhuis "HIER WOONDE DE EERSTE/ VLAAMSE AMBASSADEUR VAN HET LAND/ "VIJVENAAR" REMI BAERT/ GEB. 10-3-1903 OVERL. 10.2.1965". Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken. Vrij grondig gerenoveerde 18de-eeuwse woning; zijgevel met muurvlechtingen en ovale oculus in de geveltop, aangepaste openingen onder bepleisterde en wit beschilderde lateien. Tegenover de woning ligt het eind 18de- of begin 19de-eeuws landgebouw; kopgevel met centrale poort tussen twee steunberen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Sint-Eloois-Vijve, 1908/2, 1976/5.
  • Rijksarchief Kortrijk, Kaarten en Plannen, nr. 504: Kaart van de steenweg Wakken-Sint-Eloois-Vijve, met aanduiding van de afstanden, getekend door A. Lefebvre, landmeter van de kasselrij Kortrijk, 1788.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het geheel werd gerenoveerd, voornamelijk de bijgebouwen werden sterk aangepast en de afsluitingsmuur werd vernieuwd. De U-vormige inplanting bleef behouden. De woning werd geschilderd, maar bleef herkenbaar bewaard.

Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Geboortehuis Remi Baert [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207823 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.