Café De Mythe

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ardooie
Deelgemeente Ardooie
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 207, Ardooie (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ardooie (geografische inventarisatie: 01-09-2008 - 01-01-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café De Mythe

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige afspanning "De Loskaai" met kalk- en kolenmagazijn, volgens kadaster opgetrokken in 1879, in opdracht van Pieter Renaux uit Kortrijk, gekend als vertegenwoordiger van steenkoolmijnen. De woning wordt ingericht als herberg/afspanning en het achtergelegen magazijn langsheen de Biekorfstraat als magazijn van kalk, cokes en kolen, zie opschrift.

Hoekpand van twee bouwlagen in rode baksteenbouw onder tentdak in Vlaamse pannen. Straatgevels van vier traveeën en afgeschuinde hoektravee. Getoogde muuropeningen, nieuw schrijnwerk, met uitzondering van één bewaard T-raam met grote roedeverdeling, dichtgeschilderde/ -gepleisterde vensteropeningen met dezelfde verdeling. Geschilderde natuurstenen onderdorpels en gecementeerde plint. Natuurstenen sluitstenen, hoek- en negblokken. Witgeschilderd opschrift onder de kroonlijst: "MAGAZIJN VAN KALK COKES EN KOLEN" en "ESTAMINET AFSPANNING RESTAURANT". Vermoedelijk latere toevoeging op de borstwering van de tweede bouwlaag: "DE MYTHE". Aangebouwd magazijn van één bouwlaag ingrijpend vernieuwd, thans in gebruik als feestzaal. Een voorliggende weegbrug is verdwenen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1879/32, 1893/1.

Bron: Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Boone, Benjamin & Santy, Pieter

Relaties

maakt deel uit van Stationsstraat

Stationsstraat (Ardooie)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.