erfgoedobject

Eclectisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
208290
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208290

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Architect Jos Bascourt ontwierp in 1899 dit burgerhuis met grote paardenstal voor 42 paarden in opdracht van P. Van der Aa. De paardenstallen zijn gelegen naast het opvallende magazijn- en stallingscomplex van de brouwerij Brys. Het woonhuis aan straatkant kreeg een opvallende façade in een strakke eclectische stijl. Links van de woning was een hek uitgevend op de "loopbaan" naar de achter de woning liggende paardenstal en links daarvan een klein gebouw met vier boxen, grote mestput en toilet.

 

De woning is een half vrijstaand pand van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Baksteenbouw op rechthoekige plattegrond, waarvan de voorgevel met een vlak geel bakstenen parement op hardstenen plint is afgewerkt. In de brede, licht risaliterende linkertravee bevindt zich een hoge poort uitgevend op een grote, van de woning afgesloten afgesloten ruimte, wellicht garage of koetshuis gezien de deuren in de zijgevel. De drie rechtertraveeën bevatten de woning.

 

De façade is overeenkomstig deze verschillende functies tweeledig opgebouwd, waarbij de drie rechtertraveeën een regelmatige enkelhuisindeling kregen met rechts de deurtravee en links daarvan twee venstertraveeën geaccentueerd met breed balkon met ijzeren leuning. Opvallend is de als sokkel uitgebouwde lage gelijkvloerse verdieping waarin een spreekkamer, keuken en pomphuis zijn ondergebracht. De eigenlijke woonkamers van de eigenaar bevonden zich op de verdiepingen. De poorttravee heeft boven de poortdoorgang een tussenverdieping met drie kleine versteropeningen; bovenvenster op gelijke hoogte als in de drie rechtertraveeën. Gebruik van natuursteen voor cartouches, fries onder de brede houten kroonlijst, balkonconsoles en onderdorpels. Rechthoekige muuropeningen met bakstenen strek en I-balk versierd met rozetten. Sobere, vrij gesloten zijgevel met geschilderd baksteenparement; omlopende brede kroonlijst.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1899 # 1476.

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Eclectisch burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208290 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.