erfgoedobject

Dorpswoningen en herberg

bouwkundig element
ID
208425
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208425

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpswoningen en herberg
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpswoningen
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Dwars op de weg gelegen woningen, waaronder de voormalige herberg "In de Nieuwe Knok" (nummer 42).

Historiek

18de eeuw. Weergave van een dwars op de weg gelegen woning op de kaart van 1752 uit het OCMW-archief te Kortrijk.

19de eeuw. Circa 1834 is de woning eigendom van de kinderen van J. Vervaeke (pachter De Buverie). Volgens het kadaster wordt de woning in 1859 in opdracht van landbouwster Marie Vervaeke opgesplitst in twee woongedeeltes (nummer 42 en nummers 44-46). De dieper gelegen woning (nummers 44-46) wordt volgens het kadaster vóór 1879 vergroot en de woning aan de straatkant (nummer 42) in 1883. Beide woningen zijn in 1884 eigendom van landbouwer Henri Van Ruymbeke.

20ste eeuw. Volgens het kadaster wordt de dieper gelegen woning (nummers 44-46) in 1904 vergroot door werkman Jan Demeyere. In datzelfde jaar komen brouwers Leo Versavel en Jules Lefevre uit Harelbeke in bezit van de woning aan de straatkant (nummer 42) en laten zij deze woning eveneens vergroten; in 1904 krijgt wever Kamiel Verstraete toelating van het schepencollege om er herberg "In de Nieuwe Knok" te beginnen. De herberg wordt genoemd naar de Knok of het "pleintje" ter hoogte van het kruispunt van de Paander- en Leenriestraat (de oude herberg is gelegen aan de overzijde van de straat) en wordt omstreeks de Eerste Wereldoorlog opgedoekt. Volgens het kadaster geeft werkman Jan Demeyere in 1931 de opdracht de dieper gelegen woning op te splitsen in twee woongedeeltes (nummer 44 en nummer 46).

Beschrijving

Nummer 42. Verankerde baksteenbouw onder een pannen zadeldak. Voor- en straatpuntgevel met licht getoogde openingen onder strek. Bewaard houtwerk (beluikte vensters). Lagere aanbouw met garage tegen de achtergevel; baksteenbouw onder een golfplaten lessenaarsdak, straatgevel met mijtervormige bakstenen heiligennis met dito kruisbekroning.

Nummer 44. Lage bakstenen woning onder een gemansardeerd, pannen zadeldak. Bepleisterde en beschilderde voorgevel; rechthoekige openingen met vernieuwd houtwerk. Nummer 46, gelijkaardig volume doch sterk verbouwd.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Beveren-Leie, 1859/6, 1884/28, 1905/6, 1931/24.
  • OCMW-archief Kortrijk: Beschrijvinghe en consistentie van de groote canten ende aboutten van eene behuysde hofstede, lant ende planteryen, gestaen ende gelegen op de prochie van harelbeke buyten en beveren, alsmede van de gronden van erfven gehouden ende heerlycke renten geldende aen het hospitael van onse lieve vrauwe binnen de stadt Cortryck, in Register van alle de leenen, heerlycheden, hofsteden, landen, boschen ende meerschen competerende aen het hospitael van Onse Lieve Vrouwe in Overleye binnen de stadt Cortryck gedaen maecken door de Eerweirdige Mevrouw Marie Terese Dumortier, F. de Bal, 1752.
  • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Toponymische wandelingen door Beveren-Leie (4), in De Gaverstreke, jg. 14, 1986, p. 106-107.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Nummer 42 is witgeschilderd en heeft nieuw schrijnwerk.

  • Informatie verkregen van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Leiedal (30 december 2022).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dorpswoningen en herberg [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208425 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.