erfgoedobject

Art-nouveaugetint burgerhuis

bouwkundig element
ID
209478
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209478

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deze eclectische woning met art-nouveauversieringen werd rond 1911 gebouwd voor rekening van Aug. Dubois naar ontwerp van bouwmeester Fr. Reusens.

Het betreft een burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, waarmee dit huis de omvang heeft van de standaard bebouwing op het zuid. De rode baksteenbouw kreeg een façade van witte baksteen met gebruik van groene geglazuurde tegels voor decoratieve banden en hardsteen voor de doorlopende onder- en bovendorpels en hoekstenen van de rollagen. Dit materiaalgebruik is typisch voor de jaren voor de Eerste Wereldoorlog en is ontleend aan de art nouveau. Ook de decoratieve sgrafittopanelen in de boogvelden van de bovenvensters en in de muurvelden die de eerste bouwlaag bekronen, zijn in art-nouveaustijl, met vrouwenhoofdjes en zwierige bloemen- en plantenranken.

Verder is de gevelopbouw zeer klassiek, met regelmatig geplaatste segmentbogige muuropeningen met doorlopende onderdorpels, een houten kroonlijst op verlengde modillons en een hardstenen plint met keldervensters. Ook de plattegrond van de woning kent de standaard 19de-eeuwse enkelhuisindeling.

Dit type woning kenmerkt de bebouwing aan het zuidelijke uiteinde van de Sint-Laureisstraat, waar begin 20ste eeuw de bestaande 19de-eeuwse huizenrijen werden afgebroken voor nieuwbouw.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1911 # 1473.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2013


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Art-nouveaugetint burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209478 (Geraadpleegd op 16-05-2021)