erfgoedobject

Oorlogsmonument

bouwkundig element
ID
209506
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209506

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Oorlogsmonument
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Oorlogsmonument, standbeeld voor de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Ingeplant ten oosten van het koor van de Sint-Andreaskerk.

In 1920 gerealiseerd door de beeldhouwer Léonard Devisch (Aartrijke) in opdracht van de gemeente. Ingehuldigd op 7 november 1920 maart met (nu verdwenen) jaartal "1921" op het voetstuk. Het beeld bevond zich dan voor de zuidelijke omheining van het kerkhof, aan de straatkant. Thans achterin gelegen aan het plein. Hoge, vierkante sokkel bestaande uit ruw gehouwen blokken blauwe hardsteen met gebeitelde en (bloed)rood beschilderde namen van de gesneuvelden en onderaan het wapenschild van Aartrijke. Beeld in witte natuursteen van een soldaat die de in de sokkel gebeitelde woorden "WELK NUT LIGT ER IN HET STORTEN VAN ONS BLOED?" zou roepen. Hij staat op puin waaronder twee naakte mannen liggen bedolven en erachter een kanonloop en twee kruisjes met opschrift "AVV" "VVK".

  • DEMEYER F., Bij de honderdste verjaardag van de Aartrijkse beeldhouwer Leonard De Visch, in Noortover: driemaandelijks tijdschrift met archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, genealogie, heraldiek, letterkunde, kunst over Aartrijke, Bekegem, Eernegem, Ichtegem, Loppem, Veldegem, Zedelgem, jg. 1, nr. 3, 1988/89, p. 51-57.
  • BONDUEL L., Het Zedelgem, Veldegem, Loppem en Aartrijke van toen. Een verzameling foto's en prentbriefkaarten aangevuld met beknopte historische gegevens, Brugge, 1983, p. 131.
  • JACOBS M., Zij die vielen als helden…, dl. 2, Brugge, 1996, p. 11-12.
  • NAERT U., Aartrijke, 7 november 1920… Volksfeest om en rond het oorlogsstandbeeld, in Noortover – A: driemaandelijks tijdschrift met archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, genealogie, heraldiek, letterkunde, kunst over Aartrijke, Loppem, Veldegem, Zedelgem, jg. 5, nr. 2, 1992/93, p. 25-30.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oorlogsmonument [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209506 (Geraadpleegd op )