erfgoedobject

Hoeve Hof Schominkel

bouwkundig element
ID: 209971   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209971

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Hof Schominkel
    Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

Beschrijving

Historische hoeve, zogenaamd "Hof Schominkel" met losse bestanddelen gegroepeerd rond een ruim begraasd en bekiezeld erf.

Historiek. Er is al sprake van de "hofstede genaemt Schomynckele" in de 16de eeuw. In 1758 gaat de hofstede over op Matthias en Balthazar van Hamme, beiden kanunnik van het kapittel van de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk. Zij laten door landmeter Ignace Drubbele in 1769 een kaart opmaken van hun bezittingen. Op de kopie uit 1796 van deze kaart wordt de hofstede omschreven als: "hof met de landen, bosschen ende meerschen daer medegaende gestaen ende gelegen binnen de prochie van loppem ten meerderen deele onder d'heerlichede vanden nieuwen in 'tselve lophem genaemt het schominckel wesende eende oude vrij schapdrift, bie ende duifve vlugge, competerende aende d'heeren ende meesters mathias ende baltazar van hamme canonicken B.M.V". Hieruit blijkt dat het om een schaapshoeve gaat, waarvan de kudde mag grazen op het nabijgelegen heidegebied dat het gehele zuiden van Loppem beslaat. Hiernaast bezit de hofstede het recht om bijen en duiven te houden. De bijen vinden op de nabijgelegen heidegebieden overvloedig stuifmeel. De hofstede is sinds 1794 in handen van de familie vander Plancke. De bebouwing op de kaart van 1769 komt ongeveer overeen met deze afgebeeld op het primitief kadasterplan (circa 1830) en de Atlas der Buurtwegen (1845). Op een foto van circa 1970 afgebeeld met 18de-eeuwse beluikte vensters met kleine roedeverdeling.

Beschrijving. Woonhuis met geïncorporeerde stalling ten noorden van het erf. Breed volume in verankerde baksteen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) met witbeschilderde erfgevel. Woonhuis met rechts een hoge opkamer, aangepaste muuropeningen zowel bij het woonhuis als het stalgedeelte. Straatgevel met rondbogige gevelnis met omlijsting en bekronend kruis in gesinterde baksteen, beeld van Maria.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen van de watering van Blankenberge, nr. 1023: Kaart van een hofstede, Schominckel genaamd, 1796 (kopie van een kaart uit 1769).
  • BONDUEL L., CAPPON G., Wandelen in Loppems verleden, Torhout, 1982, s.p., foto 16.
  • VERVENNE A., Oude hoeven, herbergen en molens en hun bewoners te Loppem, Loppem, 1976, p. 90-92.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Hof Schominkel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209971 (Geraadpleegd op 26-05-2019)