Dwarsschuur goed Ter Loo

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Torhoutsesteenweg
Locatie Torhoutsesteenweg 52A, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dwarsschuur goed Ter Loo

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige dwarsschuur bij het neerhof van het goed "TER LOO" (zie nr. 52 en nr. 56) waartegen een moderne glazen inkom. De schuur is opgericht in "1846", zie gevelankers in de zuidelijke eindgevel en thans in gebruik als centrum voor eigentijdse kunst door de vzw "Kunsthalle Lophem". In 1993 aangekocht en afgescheiden van het neerhof.

Schuur in rode, verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen), rechthoekige traveenissen, vernieuwde poorten en asemspleten. Zonnerad in de zuidgevel. Aansluitende bakstenen muur met steunberen en onder ezelsrug (Vlaamse pannen). Entreepaviljoen gebouwd in 2002 naar een ontwerp van architect Jo Crepain (Kapellen) in het kader van Brugge als culturele hoofdstad van Europa in 2002. Geconcipieerd als tijdelijk bouwwerk maar nu permanent in gebruik. Volume parallel geplaatst en bijna even lang als de schuur, op het einde verbonden met de schuur via een passerelle. De glazen constructie wordt 's avonds nog benadrukt door de witte en blauwe neonverlichting. Het zebrapad op de openbare weg loopt verder door in de as van het gebouw als uitnodiging tot het verder wandelen in het omliggende landschap.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Zedelgem, 1993/43.
  • BEERNAERT B. e.a., Binnen en buiten. Winter- en zomerverblijven van de Brugse elite vanaf de late middeleeuwen, Brugge, 2007, p. 30-31.
  • BRAET J., Historisch verbonden met Loppem: De familie de Schietere (de Lophem), in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 24, nr. 2, 2003, p. 44-69.
  • VERMEIRE G., Entreepaviljoen Kunsthalle Lophem, door Jo Crepain, in DEPOURCQ A., TACK S., Merkwaardige bouwstenen. Vernieuwende architectuur in Zedelgem, Zedelgem, 2007, p. 70-72.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

maakt deel uit van Torhoutsesteenweg (Loppem)

Torhoutsesteenweg (Zedelgem)

is gerelateerd aan Hoeve Ter Loo

Torhoutsesteenweg 52, Zedelgem (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Kasteel Ter Loo

Torhoutsesteenweg 56, Zedelgem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.