Klooster en school

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ichtegem
Deelgemeente Bekegem
Straat Dorpstraat
Locatie Dorpstraat 5, Ichtegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ichtegem (geografische inventarisatie: 01-07-2009 - 30-06-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster en school

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vrije Basisschool, afdeling Bekegem. School en bijhorend klooster. De gebouwen zijn fasegewijs tot stand gekomen.

1880: pastoor Tras, als tegenhanger van het 'goddeloze' gemeenteonderwijs, richt een vrije katholieke school op. Deze stond op de hoek van de Bevrijdingsweg en de Zilverstraat, toen bekend als het "Alhambra". Zijn opvolger E.H. Reynaert contacteerde de zusters van Maria uit Pittem om in Bekegem een klooster op te richtten, met een vrije school daaraan verbonden.

1900-1901: de school met aangebouwd klooster werd afgewerkt, de school kreeg de naam "Sint-Laurentiusschool".

1914: door de invoering van de leerplicht moeten twee klassen opnieuw verhuizen naar het Alhambra, die wordt omgedoopt tot de Vrije Katholieke Sint-Amandusschool. Die verdween na de oorlog.

1920: er wordt een lokaal bijgebouwd voor de jongens van de lagere school van de gemeenteschool.

1924: in de kloostertuin werd een Lourdesgrot gebouwd.

1953: bij het klooster wordt een huiskapel gebouwd.

1955: de bisschop zegent het nieuwe Mariamonument naast het klooster in, dit waarschijnlijk naar aanleiding van het Mariajaar 1954 en het dogma van de Tenhemelopneming door Pius XI.

1946-1947: de school wordt uitgebreid met een klaslokaal. De ramen en de speelplaats worden vernieuwd.

1952: naast de speelplaats van de Sint-Laurentiusschool wordt een nieuwe Alhambrazaal opgericht. In de tweede helft van de jaren 1950 organiseerde E.H. Van Overbeke er een bibliotheek.

1972-1973: er wordt een samenwerking tussen de Vrije Basisschool en de gemeenteschool opgezet. Enkele jaren later fusioneerde Bekegem met de Vrije Meisjesschool van Eernegem en werd er in Bekegem opnieuw gemengd onderwijs ingericht.

1987: de wasplaats van de zusters wordt omgevormd tot klaslokaal.

1999: de school krijgt nog een prefablokaal en een speelplein in de tuin van de zusters. De school telt momenteel meer dan 100 leerlingen.

Hoofdvolume met dubbelhuisopstand van zes traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. Geelbakstenen lijstgevel opengewerkt met getoogde muuropeningen. De gevel wordt horizontaal belijnd door onderling verbonden onderdorpels en de bakstenen overhoekse tandlijst onder de goot. Boven de deur een beeldnis met Mariabeeld en eronder een arduinen banderol moet opschrift "ZUSTERS VAN MARIA/ 1900". Behouden deur- en vensterschrijnwerk. Tegen de linkergevel is een éénbeukige kapel aangebouwd. In de tuin bevindt zich een typische Mariagrot.

Voorliggende tuin, aan de straat afgesloten met laag bakstenen muurtje onder ezelsrug, geplaatst tussen pilasters.

Rechts lager volume van één bouwlaag en tien traveeën onder een pannen zadeldak. Oranjegele bakstenen lijstgevel opengewerkt met rechthoekige muuropeningen onder een betonnen latei en voorzien van vernieuwd schrijnwerk.

Bron: Gilté S. & Vanneste P. met medewerking van Baert S., Boone B. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ichtegem met deelgemeenten Bekegem en Eernegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL48, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpstraat

Dorpstraat (Ichtegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.