Geografisch thema

Dorpstraat

ID
15996
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15996

Beschrijving

Straat gelegen in het dorpscentrum van Bekegem, beginnend bij Bevrijdingsweg en eindigend bij de Zerkegemstraat. Licht gebogen straattracé, in de dorpskern voorzien van kasseibestrating, het overige deel van de straat is voorzien van asfalt en macadam.

In de Atlas der Buurtwegen (circa 1841) omschreven als "chemin de Ghistelles à Zerkeghem" en aangeduid met de naam "Dorpsweg". De naam verwijst naar de centrale ligging van de straat in het dorpscentrum van Bekegem.

De bebouwing is fasegewijs tot stand gekomen. Weergave van de straat op de kaart van Ferraris (1770-1778). De bebouwing concentreert zich in het begin van de straat te situeren rond de Sint-Amanduskerk (zie Kerkweg). Enkel bebouwing aan de noordzijde van de straat bestaande uit vrijstaande volumes gelegen in een tuin.

In de Atlas der Buurtwegen (circa 1841) omschreven als "chemin de Ghistelles à Zerkeghem" en aangeduid met de naam "Dorpsweg". De bebouwing concentreert zich nog steeds ter hoogte van de kerk en komt grosso modo overeen met de huidige bebouwing. Ter hoogte van nummers 1 en 4 wordt bebouwing weergegeven.

Oorspronkelijk een straat met commerciële functies, nu overwegend een woonstraat.

Het huidige heterogene straatbeeld bestaat enerzijds uit aaneengesloten bebouwing en anderzijds achteringelegen volumes die meestal ouder zijn, zie nummer 15. Sommige volumes die aan de straat zijn gebouwd, behouden nog oudere bijgebouwen zie nummer 18. Overwegend breedhuizen van drie à vijf traveeën en één à twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. Overwegend sobere bakstenen lijstgevels. Nummers 10, 16 en 18, voorbeelden van sobere bakstenen lijstgevel met weinig uitgesproken vormkenmerken. Enkele zijn voorzien van een gecementeerd bakstenen parement met schijnvoegen of geometrische versieringen. Sommige panden zijn verfraaid door verschillend baksteengebruik. Tot op heden worden bestaande woningen afgebroken en vervangen door nieuwbouw.


Bron     : GILTÉ S. & VANNESTE P. met medewerking van BAERT S., BOONE B. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ichtegem, Deelgemeenten Bekegem en Eernegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL48, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Vanneste, Pol; Gilté, Stefanie
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dubbele rij geleide lindes kerkhof Bekegem

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

 • Omvat
  Klooster en school

 • Omvat
  Winkel

 • Omvat
  Winkel

 • Omvat
  Winkel met smidse

 • Is deel van
  Bekegem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Dorpstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15996 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.