Cichoreifabriek

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ichtegem
Deelgemeente Eernegem
Straat Westkerkestraat
Locatie Westkerkestraat 273, Ichtegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ichtegem (geografische inventarisatie: 01-07-2009 - 30-06-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Cichoreifabriek

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beschrijving

Voormalige cichoreifabriek, later brouwerijcomplex "DE BOURGOGNE" zie opschrift zijgevel, annex brouwerswoning. Aan de straat gelegen woonhuis en bijhorende bedrijfsgebouwen. Achterliggende bedrijfsgebouwen gelegen rondom een gekasseide binnenkoer.

Historiek. Volgens het kadaster bouwt men in 1863 in opdracht van landbouwer Adophe Denduyver-Stael twee tweewoonsten. De site wordt verder uitgebouwd in de twee volgende decennia door dezelfde eigenaar. Circa 1872 wordt er tegen de twee noordelijke huizen een cichoreifabriek gebouwd. In 1881 bouwt men het grote woonhuis en een achterliggend volume, de tweewoonst wordt omgebouwd tot pakhuis, de cichoreifabriek aan de achterzijde vergroot. In 1887 wordt het complex verkocht aan Desiré Roelens-Vanthournout en gebruikt als brouwerij. De voormalige cichoreifabriek en het pakhuis worden verenigd en met elkaar en het woonhuis verbonden. In 1896 laat brouwer Richard Roelens-Jonckheere de brouwerij annex cichoreidrogerij aan zuidzijde uitbreiden. In 1904 wordt het woonhuis vergroot. In 1912 wordt het brouwerijgebouw aan de westzijde verlengd en krijgt het woonhuis een kleine aanbouw.

In de oude brouwerijgebouwen wordt in 1967 een manege ondergebracht.

Beschrijving. Rechts, woonhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. Verankerde baksteenbouw, met bepleisterde en beschilderde lijstgevel voorzien van imitatievoegwerk. Opengewerkt met rechthoekige muuropeningen voorzien van behouden schrijnwerk. Niet beschilderde zijgevel voorzien van een opschrift "BOURGOGNEHOF". Zijgevel opengewerkt met rondboogvensters. Aansluitend op dit hoofdvolume een bakstenen muur.

Links bedrijfsgebouwen bestaande uit verschillende volumes. Volume evenwijdig met de straat ingeplant. Twee bouwlagen en zes traveeën onder een pannen zadeldak. Grote rechthoekige poortdoorrit. Ter hoogte van de kelderverdieping opengewerkt met rechthoekige beluikte openingen, verhoogde begane grond met grote beluikte opening geflankeerd door twee kleinere venstertjes. Volume onder plat dak van twee bouwlagen, verankerde baksteenbouw, witbeschilderd. Opengewerkt met rechthoekige muuropeningen onder strek. De muurankers wijzen mogelijks op de aanwezigheid van de vroegere moutvloeren. Twee volumes loodrecht op de straat ingeplant. Verankerde bakstenen puntgevels. Rechtervolume afgewerkt met een asymmetrische puntgevel opengewerkt met rechthoekige muuropeningen. Linkervolume met puntgevel, opengewerkt met rondboogvormige beluikte muuropeningen en rechthoekige muuropeningen op de kelderverdieping.

Aan de straat gelegen afsluiting bestaande uit een laag bakstenen muurtje tussen bakstenen pilasters waartussen buisleuning.

Achterliggende gebouwen, gelegen aan een gekasseide binnenkoer. Lage verankerde gele baksteenbouw onder een pannen zadeldak. Opengewerkt met segmentboogvormige muuropeningen onder strek.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Eernegem, 1863/15, 1868/2, 1873/11, 1881/3,1887/3, 1897/4, 1904/5, 1913/4.
  • VANDENBUSSCHE B., Sightseeing door Eernegem van 1945 tot 1976, in Ernigahem Handelingen van de Kring voor Geschied-, Heem- en Familiekunde, jg. 25, nr. 3, 2006, p. 85.

Bron: Gilté S. & Vanneste P. met medewerking van Baert S., Boone B. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ichtegem met deelgemeenten Bekegem en Eernegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL48, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Westkerkestraat

Westkerkestraat (Ichtegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.