erfgoedobject

Hoeve Het Zwarte Gat

bouwkundig element
ID
211939
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/211939
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve "Het Zwarte Gat", met woonhuis met 18de-eeuwse kern en eind-19de-eeuwse hoevegebouwen, op oudere site.

In geschiedenis minimaal opklimmend tot het derde kwart van de 18de eeuw, zie met twee volumes in L-vormige opstelling (woonhuis en schuur) afgebeeld in het landboek van Pittem van 1761. Het boerenhuis is in een moerbalk gedateerd "1761". Het primitief kadasterplan (circa 1830) geeft de huidige constellatie van woonhuis, schuur en stal weer met een thans afgebroken bakhuis ten zuidwesten. In 1880 wordt een uitbouw van de woning aan straatzijde geregistreerd, als regularisatie van een bestaande toestand. Het stalletje aan oostzijde van het perceel wordt in 1885 herbouwd met inbegrip van een geïncorporeerd bakhuis.

Hoeve afgescheiden van de straat door een haag en deels door een muur. Voornamelijk donkerrode bakstenen gebouwen onder zadeldak in mechanische pannen, in U-vorm gegroepeerd rond een deels verhard erf met grasperken. Toegang via ijzeren hek tussen betonpijlers. Aan noordzijde van het erf situeert zich een eenlagig woonhuis van zes traveeën, waarin getoogde muuropeningen voorzien van vernieuwd houtwerk. Rechter travee deels gedicht. Gecementeerde plint. Vernieuwde gootlijst. Straatgevel gekenmerkt door een muizentandfries, verlaagde muuropeningen en een uitbouw onder lessenaarsdak met deels vernieuwd baksteenmetselwerk. In het interieur bleef een moerbalk bewaard met de jaartalinscriptie "1761".

Haaks op de woning en de weg ingeplante schuur ten westen van het erf, getypeerd door getoogde deuropeningen en rechte poortopeningen, onder meer onder houten latei. Deels bewaard houtwerk, onder meer poort met klinket. Mestvaaltaanbouw onder lessenaarsdak ten westen, thans volledig gedicht. Sporen van bebording aan de noordelijke zijgevel. Ten oosten van het erf een haaks op het woonhuis gesitueerd volume bestaande uit bakhuis en stal, onder zadeldak in mechanische en Vlaamse pannen, waarin getoogde deur- en rechte vensteropeningen. Midden-20ste-eeuwse stalaanbouw onder lessenaarsdak in golfplaten ten zuiden.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Pittem, 1880/30, 1885/8.
  • Rijksarchief Brugge, Gemeente Pittem. Oud Archief, nr. 28/6: "Nieuwe ommelooper ende terrier der prochie van Pitthem", door D. Seghers, 1761.

Bron: DEVOOGHT K. & SANTY P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve Het Zwarte Gat [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/211939 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.