Convent Ter Volderstraeten

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Convent Ter Engelen
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sophie Van Akenstraat
Locatie Sophie Van Akenstraat 1, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Convent Ter Volderstraeten

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Sint-Elisabethbegijnhof: poort Convent Ter Volderstraeten
gelegen te Sophie Van Akenstraat 1 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 21-12-1994.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1956.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd convent "Ter Volderstraaten", later zogenaamd "Ter Engelen". Thans Stedelijke Lagere School.

Links ommuurd tuintje met arduinen toegangspoort: rechthoekige omlijsting in Lodewijk XVI-stijl uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Drie traditionele diephuizen met trapgevels (respectievelijk 7, 7 en 6 treden + topstuk) van twee traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met zadeldaken (pannen); daterend van 1628-29, derde trapgevel misschien iets jonger (1642-43?), en grondig gerestaureerd in het derde kwart van de 20ste eeuw. Verankerde bak- en zandsteenbouw. Herstelde beluikte kruiskozijnen, overspannen met strekse ontlastingsboog. Boven zoldervenster rondboogvormig laadvenster. De eerste twee trapgevels vertonen drie traveeën op begane grond en op de bovenverdieping een blinde middentravee verrijkt met medaillon met de voorstelling van de Armi Christi en de Heilige Drievuldigheid en volgende tekst "D.O.M. et beatae Mariae et oibus sanctie hic conventus Ter Volderstraaten est D.D.A.L.I.V." (1654). In tweede trapgevel rechthoekige deurtje met hoekconsooltjes en bolkozijn als bovenlicht. Derde trapgevel: onderkelderd, hogere bouwlaaghoogte en eveneens voorzien van medaillon. Blinde achtertuitgevels met muurvlechtingen. Interieur volledig verbouwd.

  • Stadsarchief Gent, reeks 535, bundel 88.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sophie Van Akenstraat

Sophie Van Akenstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.