Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Begijnhof Sint-Elisabeth

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10906
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10906

Besluiten

Sint-Elisabethbegijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 21-12-1994  ID: 2789

Beschrijving

Het begijnhof Sint-Elisabeth is beschermd als stadsgezicht.Waarden

De groepering van onroerende goederen gelegen in het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent, namelijk aan de Provenierstraat [Provenierstersstraat], Zwartekatstraat en een deel van de Boonenstraat, Hypoliet Lammensstraat, Sophie van Akenstraat, Mathias Gesweinstraat, Verspeyenstraat en Gravin Johannastraat is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als oudste en voorheen grootste begijnhof in Vlaanderen dat ondanks de 19de-eeuwse ontmanteling en verbreding van een aantal straten de sfeer van de oorspronkelijke gesloten gemeenschap wist te bewaren.

historische waarde

van begijnhofarchitectuur met conventen en begijnhuisjes met tuinmuren en poortjes, daterend uit de 16de, 17de en 18de eeuw en opgetrokken in traditionele bak- en zandsteen, of met de karakteristieke ossenbloedkleurige beschildering met nog typisch middeleeuws, historisch leef- en milieupatroon.

wetenschappelijke waarde

van begijnhofarchitectuur met conventen en begijnhuisjes met tuinmuren en poortjes, daterend uit de 16de, 17de en 18de eeuw en opgetrokken in traditionele bak- en zandsteen, of met de karakteristieke ossenbloedkleurige beschildering met nog typisch middeleeuws, historisch leef- en milieupatroon.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnhof Sint-Elisabeth

Begijnengracht 20A, Begijnhofdries 1-42, Edmond Boonenstraat 1-6, 7, Gravin Johannastraat 1-2, 3-35, Hippoliet Lammensstraat 2-10, 10A-D, Jan Verspeyenstraat 1-3, Mathias Gesweinstraat 1A-D, Provenierstersstraat 1-12, 13-51, Sophie Van Akenstraat 1-14, 16-58, Straatje van Oliveten, Zwartekatstraat 2-8 (Gent)
De Begijnhofdries, het huidige beboomd pleintje met kerk omgeven door traditionele huizen en een eind 19de-eeuwse huizenrijvormde oorspronkelijk het centrum, de zogenaamde dries van het Sint-Elisabeth Begijnhof.

Is de omvattende bescherming van

Achterhuizen van Huis Maria Magdalena

Provenierstersstraat 4, 2A-F (Gent)
Achterhuizen van Begijnhofdries nummers 13-14. Breedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van een witgeschilderde, verankerde blinde straatgevel.


Begijnenhuis de Engelbewaarder

Gravin Johannastraat 33-34 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, voorzien van twee getrapte dakvensters, uit 17de eeuw. Gerestaureerde, verankerde bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand.


Begijnenhuis den Calvariënberg

Provenierstersstraat 10-12, 10A-B (Gent)
Breedhuis van tien traveeën en acht traveeën op de bovenverdieping, in ommuurde tuin met twee rechthoekige, classicistische toegangspoortjes met deurraampjes. Verankerde baksteenbouw, voorzien van rechthoekige muuropeningen in een bepleisterde omlijsting, daterend uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis Den Roosenkrans

Begijnhofdries 10 (Gent)
Huisje van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw, gelegen binnen het Begijnhof Sint-Elisabeth.


Begijnenhuis den Zoeten naem

Provenierstersstraat 31 (Gent)
Poortje en huisje met bovenbouw van vier traveeën en blinde middentravee uitlopend op houten dakkapel.


Begijnenhuis der Dry Heilige Koningen

Provenierstersstraat 1, 1A-B (Gent)
Voortuintje toegankelijk langs eenvoudig rechthoekig poortje. Geschilderd en verankerd bak- en zandstenen breedhuis uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis Ludovicus

Provenierstersstraat 9 (Gent)
Bakstenen huisje van vier traveeën uit de 17de eeuw, aangepast in de loop van de 19de eeuw. Bijgebouw opgevat als een diephuis met blinde straatgevel.


Begijnenhuis Maria Magdalena

Begijnhofdries 13-14 (Gent)
Huis, gelegen binnen het Begijnhof Sint-Elisabeth, van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Begijnenhuis Onze-Lieve-Vrouw Boodschap

Provenierstersstraat 49 (Gent)
Eenvoudig rechthoekig poortje in omheiningsmuur. Bakstenen woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak, daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw.


Begijnenhuis Onze-Lieve-Vrouw Ter Troost

Begijnhofdries 39-40 (Gent)
Hoekhuis uit de 17de eeuw, gelegen in het Sint-Elisabethbegijnhof. Voorgevel van zes traveeën. Rechts zijpuntgevel met muurvlechtingen.


Begijnenhuis Sint-Alexius

Begijnhofdries zonder nummer (Gent)
Huis van vier traveeën met een bakstenen lijstgevel, gelegen in het Sint-Elisabethbegijnhof.


Begijnenhuis Sint-Barbara

Sophie Van Akenstraat 24 (Gent)
Breedhuis van zes traveeën op de benedenverdieping en vijf erboven en twee bouwlagen onder zadeldak, baksteenbouw uit tweede helft 17de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Begga

Begijnhofdries 8-9, 9A-B (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen en aanbouw van één travee en één bouwlaag, respectievelijk afgedekt met zadeldak en lessenaarsdak; daterend uit het derde kwart van de 17de eeuw, gelegen in het Sint-Elisabethbegijnhof.


Begijnenhuis Sint-Bonaventura

Provenierstersstraat 51 (Gent)
Rechthoekig deurtje met driehoekig fronton. Gerestaureerd huisje met twee getrapte dakvensters in het zadeldak.


Begijnenhuis Sint-Catharina van Senen

Begijnhofdries 2 (Gent)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw, gelegen binnen het Begijnhof Sint-Elisabeth. Na restauratiewerken vertoont de straatkant een trapgevel met zij-ingang in neotraditionele stijl. Gerestaureerde achterpuntgevel met muurvlechtingen.


Begijnenhuis Sint-Clara

Gravin Johannastraat 27 (Gent)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit 17de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel en deels herstelde zijpuntgevels met muurvlechtingen.


Begijnenhuis Sint-Dorothea

Provenierstersstraat 6-8 (Gent)
Hoekhuis aansluitend bij de huizenrij van de Zwartekatstraat; voortuintje en voorgevel uitziend op laatstgenoemde straat. Toegankelijk via een arduinen classicistisch poortje met gesmeed ijzeren deurraampje in de omheiningsmuur aan de kant van de Provenierstersstraat. Voorgevel van twee traveeën en twee bouwlagen uit 18de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Felix

Gravin Johannastraat 31 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, linker zijaandak met muurvlechtingen, uit 17de eeuw. Later aangepaste verankerde bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand.


Begijnenhuis Sint-Gertrudis

Provenierstersstraat 41 (Gent)
Rechthoekig poortje in witgekalkte bakstenen omlijsting met bekronend paneel. Dubbelhuis van vijf traveeën, daterend uit de 17de eeuw, opgevat als een verankerde bak- en zandsteenbouw.


Begijnenhuis Sint-Guillelmus

Provenierstersstraat 23 (Gent)
Drie traveeën brede, verankerde en geschilderde baksteenbouw. Nagenoeg blinde begane grond met slechts uiterst rechts rechthoekige deur en vensters. Lagere aanbouw met blinde straatgevel.


Begijnenhuis Sint-Helena

Hippoliet Lammensstraat 8 (Gent)
Begijnhuis in het begijnhof Sint-Elisabeth, opgevat als een half vrijstaand breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Eenvoudige bepleisterde lijstgevel met dubbelhuisopstand.


Begijnenhuis Sint-Hiacentus

Provenierstersstraat 13-15 (Gent)
Ruime woning van vijf traveeën. Witgeschilderde baksteenbouw op gepekte plint met voorgevelordonnantie uit de eerste helft van de 18de eeuw, doch vermoedelijk met kern uit de eerste helft van de 17de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Jacobus

Provenierstersstraat 11, 11A (Gent)
Ruimer huis van vier traveeën, bak- en zandsteenstijl uit de zeventiende eeuw; grondig gerestaureerd in 1975-76. Blinde zijpuntgevel met muurvlechtingen.


Begijnenhuis Sint-Judocus

Provenierstersstraat 45 (Gent)
Baroktoegangspoortje tot voortuin: spiegelboogdeur met gesmeed ijzeren deurraampje en met geblokt arduinen beloop ingeschreven in rechthoekige omlijsting met kroonlijst. Geschilderde en verankerde baksteenbouw, spiegelbeeld van nummer 41..


Begijnenhuis Sint-Laurentius

Gravin Johannastraat 25 (Gent)
Achterin gelegen en vanop de straat gedeeltelijk zichtbaar breedhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen, onder steil zadeldak, uit 17de eeuw. Baksteenbouw met behouden linker zij-aandak met muurvlechtingen


Begijnenhuis Sint-Ludwina

Provenierstersstraat 39 (Gent)
Aan de straatkant voorzien van bijgebouwtje van twee traveeën onder zadeldak en langs weerszijden toegangsdeurtje. Huis achterin ommuurde tuin van vier traveeën en twee bouwlagen, uit de tweede helft van de 17de eeuw, naar verluidt gedateerd 1670.


Begijnenhuis Sint-Mathias

Provenierstersstraat 7 (Gent)
Gerestaureerd enkelhuisje van per bouwlaag respectievelijk drie en twee traveeën. Verankerde bak- en zandsteenbouw uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Nicolaus van Tolenten

Provenierstersstraat 47 (Gent)
Rechthoekig arduinen toegangspoortje met bekronend driehoekig fronton. Gerestaureerd woonhuis van vier traveeën.


Begijnenhuis Sint-Petrus Apostel

Gravin Johannastraat 35 (Gent)
Hoekhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak met twee getrapte dakvensters en rechter zijtrapgevel, uit 17de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Rochus

Gravin Johannastraat 29 (Gent)
Achterin gelegen breedhuis van twee bouwlagen en vier traveeën met zadeldak, uit 18de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel met enkelhuisopstand.


Begijnenhuis Sint-Rosa

Provenierstersstraat 17-19 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën in kern opklimmend tot begin 17de eeuw, aangepast in de eerste helft van de 18de eeuw, zie gevelsteen 1741. Verankerde en geschilderde baksteenbouw. Linker zijpuntgevel met muurvlechtingen.


Begijnenhuis Ter Engelen daelen

Provenierstersstraat 43 (Gent)
Ommuring voorzien van grote spitsboogdeur. Gerestaureerd dubbelhuis van vijf traveeën, uit de tweede helft van de 17de eeuw, opgevat als een verankerde bak- en zandsteenbouw.


Begijnenhuis Ter Krone

Begijnhofdries 18 (Gent)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, derde kwart 17de eeuw te dateren en gelegen binnen het Begijnhof Sint-Elisabeth.


Begijnenhuis ter Lelietak

Provenierstersstraat 25 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en één bouwlaag, daterend uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis van Sint-Jozef

Begijnhofdries 21-24, 24A-G, Zwartekatstraat zonder nummer (Gent)
Huis van Sint-Jozef, in oorsprong deel van Convent Ter Pielvaecx, gelegen binnen het Sint-Elisabethbegijnhof. Vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, met links aandak met muurvlechtingen, uit de 17de eeuw.


Begijnenhuisje

Begijnhofdries 15-16, 17 (Gent)
Eénlaags huisje van vier traveeën met zadeldak uit de 19de en 20ste eeuw, gelegen binnen het Sint-Elisabethbegijnhof.


Begijnenhuizen Sint-Anna en Sint-Dominicus

Provenierstersstraat 3-5 (Gent)
Witgekalkte muur van voortuintje, gebogen poortjes: nummer 5 met smeedijzeren deurraampje. Twee gelijkaardige huisjes als nummer 1; ontpleisterd en gerestaureerd.


Begijnenhuizen Sint-Bavon, de Heilige Vijf Wondekens en Sint-Bernardus

Edmond Boonenstraat 1-7, 5A (Gent)
Huizenrij met ommuurd voortuintje van in totaal vijftien traveeën en twee bouwlagen met zadeldaken, uit de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw. Bakstenen, eventueel bepleisterde, lijstgevels met eenvoudige rechthoekige muuropeningen.


Begijnenhuizen Sint-Hubertus en Sint-Franciscus Exaverius

Begijnhofdries 33-35 (Gent)
Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met zadeldak, gebouwd op de plaats waar zich de eerste kapel van het Sint-Elisabethbegijnhof zou bevonden hebben, vervangen door twee begijnhofhuisjes, daterend van 1823.


Begijnenhuizen Sint-Joanna en Sint-Ursula

Provenierstersstraat 27-29 (Gent)
Rechthoekig toegangspoortje tot voortuin in arduinen omlijsting met deurraampje. Twee identieke huizen van vijf traveeën. Voorgevels uit de 18de eeuw doch vermoedelijk met oudere kern, opgevat als een verankerde bak- en zandsteenbouw.


Begijnenhuizen Sint-Marcus en Sint-Elias

Provenierstersstraat 35-37 (Gent)
Twee éénlaagse enkelhuizen, identiek in spiegelbeeld, van drie traveeën, afgedekt met steil zadeldak.


Begijnenhuizen Sinte-Aldegonde, Sint-Andreas, Sint-Margaretha en Sint-Benedictus

Sophie Van Akenstraat 30, 36, 42-44, 48 (Gent)
Rijhuizen van samen vijftien traveeën met twee bouwlagen onder zadeldaken. Bepleisterde bakstenen gevels uit de 18de eeuw, nummer 30 heden ontpleisterd.


Begijnenhuizen Ter Kruysdraeging, Sint-Livinus, Sint-Lucas

Begijnhofdries 3, 6-7 (Gent)
Verankerde en bepleisterde bakstenen lijstgevels onder zadeldaken; daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw of de eerste helft van de 18de eeuw, gelegen binnen het Sint-Elisabethbegijnhof.


Bijgebouw van Begijnenhuis Sint-Begga

Provenierstersstraat 2 (Gent)
Breedhuis van één bouwlaag onder zadeldak met nagenoeg blinde, witgeschilderde straatgevel op gepekte plint; opgetrokken in de tweede helft van de 17de eeuw als bijgebouw van Begijnhofdries nummers 8-9.


Convent der Heilige Drievuldigheid met toegangspoort

Gravin Johannastraat 21 (Gent)
Convent der Heilige Drievuldigheid, bestaande uit drie diephuizen waarvan de twee rechtse palen aan de straat en het linkse inspringt. Links kleine voortuin met omheiningsmuur toegankelijk via een uitgesproken barokpoort in hardstenen omlijsting, afkomstig van het Sint-Christina Convent. Achter de poort gelegen, gerestaureerde verankerde bakstenen trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen, uit de 17de eeuw.


Convent Ten Durpe

Mathias Gesweinstraat 1A, Sophie Van Akenstraat 3, 3A-E (Gent)
Twee gelijklopende huizen met links in omheiningsmuur arduinen steekboogpoortje in rococodeuromlijsting met schelpvormige sluitsteen, uit midden 18de eeuw. Trapgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1617, maar voorzien van jaarankers 1721, verwijzend naar gevelaanpassingen. Ernaast, gelijkaardige trapgevel van drie traveeën, door middel van muurankers gedateerd 1667. Zijgevel van twee traveeën met twee aanleunende bijbouwen onder gelijklopende zadeldaken, waaronder lijstgevel van vier traveeën.


Convent Ten Hove

Begijnhofdries 15-16, 17 (Gent)
Traditioneel U-vormig complex in het Sint-Elisabethbegijnhof, daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw, gerestaureerd in het derde kwart van de 20ste eeuw in opdracht van De Vrienden van het Oud Begijnhof. Brede voorgevel, uitziend op ommuurd voortuintje, van negen traveeën en twee bouwlagen; dak gevat tussen twee zijtrapgevels gedateerd 1665 (linkergevel) en 1685 (rechtergevel). Achtergevel en twee haakse vleugels geschikt rondom binnenhofje. Verankerde achtergevel van zes traveeën in barok getinte stijl. Linkerdwarsvleugel van vijf traveeën in dezelfde stijl, aan straatkant trapgevel gedateerd 1671.


Convent Ter Berghe

Sophie Van Akenstraat 11 (Gent)
Huis van twee bouwlagen met zadeldak, uit het eerste kwart van de 17de eeuw. Ommuurde voortuin met twee brede rechthoekige toegangspoorten in arduinen omlijsting van circa 1800. Bakstenen voorgevel, voorzien van een verankerde trapgevel met 10 trappen + topstuk, van drie traveeën. Zijgevel van zeven traveeën voorzien van twee getrapte dakvensters. Aan de rechter kant haakse aanbouw met trapgevel.


Convent Ter Eecke

Sophie Van Akenstraat 4-22 (Gent)
Convent met traditionele lijstgevel van in totaal tien traveeën, twee bouwlagen hoog onder zadeldak, daterend van 1629-30. Het pand werd omstreeks 2012-2013 grotendeels gereconstrueerd. Verankerde baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor hoekblokken.


Convent Ter Leye

Sophie Van Akenstraat 2 (Gent)
Ruim hoekgebouw van twee bouwlagen van 1653-54. Links van de voorgevel gekanteeld muurtje met steekboogpoort, volgens archieffoto's eertijds voorzien van siervaas.


Convent Ter Pielvaecx

Begijnhofdries 20-23, 24, 24A-G (Gent)
Oorspronkelijk Convent Ter Pielvaecx, later zogenaamd Convent van Sint-Jozef, gelegen binnen het Sint-Elisabethbegijnhof. Twee trapgevels van 9 treden en een topstuk, van drie traveeën en twee bouwlagen van 1640-41. Hoekhuis met zijgevel van drie traveeën met een getrapt dakvenster ter hoogte van de middentravee.


Convent Ter Steenen

Jan Verspeyenstraat 3, Sophie Van Akenstraat 56-58 (Gent)
Complex zogenaamd Convent Ter Steenen, gelegen in het Begijnhof Sint-Elisabeth, nu opgesplitst in vier woningen, per twee gekoppelde gevels daterend van 1630-31, 1641-42 en 1663-64. Rechts aan de Sophie Van Akenstraat twee breedhuizen met barokke trapgevels in bak- en zandsteenbouw uit het tweede kwart van de 17de eeuw en met achterpuntgevels. Ernaast een diephuis en hoekhuis, gebouwd als uitbreiding van het convent in het derde kwart van de 17de eeuw, voorzien van verankerde bakstenen trapgevels en achtertuitgevels.


Convent Ter Velde

Begijnhofdries 30-31, Edmond Boonenstraat 2 (Gent)
Twee parallelle diephuizen met trapgevels van 10 treden en een topstuk, van drie en vier traveeën onder zadeldaken, linkertrapgevel door middel van ankers gedateerd 1664. Traditionele bak- en zandsteenstijl. Zijgevel in de Edmond Boonenstraat van zes traveeën, rechterzijgevel met drie getrapte dakvensters. Achterpuntgevels met muurvlechtingen. Rechts van het huis barok toegangspoortje in omheiningsmuur.


Convent Ter Volderstraeten

Sophie Van Akenstraat 1 (Gent)
Convent met links ommuurd tuintje met arduinen toegangspoort: rechthoekige omlijsting in Lodewijk XVI-stijl uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Drie traditionele diephuizen met trapgevels van twee traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met zadeldaken.


Deel van Convent Sint-Christina

Gravin Johannastraat 1A-B (Gent)
Huis van twee bouwlagen en met een trapgevel van drie traveeën, uit de 17de eeuw. Het convent is van de straat gescheiden door een voortuin met omheiningsmuur en rechthoekige toegangspoort onder driehoekig fronton.


Deel van Convent Sint-Christina

Gravin Johannastraat zonder nummer (Gent)
Oorspronkelijk deel van het Convent Sint-Christina, vanaf het vierde kwart van de 19de eeuw zogenaamd begijnenhuis In de gouden pen. Huis van twee bouwlagen en drie traveeën, met zadeldak. Verankerde bakstenen trapgevel, gedateerd 1655 door middel van muurankers tussen de bovenvensters. Linker zijgevel, bakstenen lijstgevel met twee bouwlagen en drie en een halve travee.


Deel van Convent Sint-Christina

Gravin Johannastraat 1-9 (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, uit de 17de eeuw, voorheen horend bij het Convent Sint-Christina. Verankerde bakstenen lijstgevel met enkelhuisopstand en rechts zijtrapgevel van drie traveeën.


Deel van Convent ter Wijngaerde

Hippoliet Lammensstraat 10A-B (Gent)
Voorheen deel uitmakend van het zogenaamd Convent ter Wijngaerde van het begijnhof Sint-Elisabeth. Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak en met een traditionele, verankerde bak- en zandstenen trapgevel volgens archiefstukken van 1664-1665.


Deel van Convent ter Wijngaerde

Hippoliet Lammensstraat 10C-D (Gent)
Voorheen deel uitmakend van het zogenaamde Convent ter Wijngaerde in het begijnhof SInt-Elisabeth. Half vrijstaand breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak, volgens archiefstukken van 1664-1665. Lijstgevel met enkelhuisopstand en getrapt dakvenster boven de twee middentraveeën, in traditionele bak- en zandsteenstijl. Linker zijgevel, opgevat als een verankerde bakstenen puntgevel.


Hoekhuis

Sint-Elisabethplein 24-26 (Gent)
Bakstenen gebouw van twee traveeën met twee bouwlagen onder gedeeltelijk zadeldak, uit eerste kwart 18de eeuw.


Huis den Engel Gabriël

Zwartekatstraat 2-8 (Gent)
Twee breedhuizen van ieder drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw en omgeven door een ommuurde tuin voorzien van rechthoekige poortjes.


Huis Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Begijnhofdries 1 (Gent)
Huis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw, gelegen binnen het Begijnhof Sint-Elisabeth.


Huis Sint-Donatus

Sophie Van Akenstraat 5-7 (Gent)
Breedhuis van negen traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, uit de 18de eeuw, met ommuurde voortuin met lage bijgebouwtjes onder schilddak.


Huis van de grootjuffer en Infirmerie

Begijnhofdries 42, Gravin Johannastraat 2 (Gent)
Barokgebouwen uit de tweede helft van de 17de eeuw. Ingrijpende restauratie- en aanpassingswerken in het laatste kwart van de 19de eeuw. Nu gegroepeerd rondom een vierhoekige binnenplaats met aanpalende tuin links. Infirmerie ten zuidwesten, opgevat als een bak- en zandsteenconstructie van twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, waarvan de huidige gevelaspecten dateren van na de verbouwingswerken. Voorgevel van negen traveeën met bewaarde centrale barokdeur van zandsteen. Het Huis van de Grootjuffer situeerde zich in de westvleugel van twee bouwlagen onder zadeldaken, opgetrokken uit bak- en zandsteen. Noordvleugel van twee bouwlagen onder zadeldak. Voormalige kapel van de infirmerie in de zuidoosthoek, opgevat als een eenbeukig bak- en zandstenen gebouw met twee traveeën onder zadeldak, voltooid in 1683. Zijingang van het instituut voorbij de straatbocht: barokportaal afkomstig van het karmelietenklooster in de Vrouwebroersstraat, naar hier overgebracht in 1881-83.


Nieuw Convent

Edmond Boonenstraat 4-6, Hippoliet Lammensstraat 2-6 (Gent)
Nieuw Convent van het begijnhof Sint-Elisabeth, opgevat als een verankerde bak- en zandsteenbouw met trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, gedateerd 1660 via de muurankers. Rechts aanleunende reconstructies uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Linkerzijgevel van zeven traveeën en achtergevel uitgewerkt als een verankerde tuitgevel. Bakstenen zijaanbouw met zadeldak, gedateerd 1789 door middel van muurankers op de voorpuntgevel.


Parochiekerk Sint-Elisabeth

Begijnhofdries zonder nummer (Gent)
In 1242 kreeg gravin Johanna van de Schepenen van Gent een stuk grond ter vestiging van een begijnhof; de abt van Sint-Baafs stemt toe er een kapel op te richten. De Doornikse zuilen van de huidige kerk zijn vermoedelijke getuigen van deze eerste bouwfase doch uitbreiding van de kerk in de 17de eeuw met twee belangrijke bouwfasen (1636-1641 en 1682-1684). De huidige kerk ontvouwt een driebeukige basilicale plattegrond met schip van zes traveeën met gelijke zijbeuken en koor van twee traveeën en vijfzijdige sluiting, geflankeerd door zijkoren in het verlengde van de zijbeuken. Uitwendig volledig opgetrokken uit baksteen verlevendigd door zandsteen.


Poortgebouwtje

Begijnengracht 20A (Gent)
Bakstenen poortgebouwtje uit eind 19de eeuw. Eenlaagse travee afgelijnd door een rechthoekige muizentand, een gordellijst en schuine bakstenen gootlijst.


Stadswoning

Sint-Elisabethplein 25 (Gent)
Aanvankelijk zijgevel van de huizenrij van de Provenierstersstraat waartegen de monumentale toegangspoort van het Begijnhof aanleunde; afgebroken in 1879. Heden geschilderde bakstenen gevel met rechthoekige vensters en centrale deur.


Stadswoning

Jan Verspeyenstraat 1 (Gent)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak en een verankerde bakstenen trapgevel, uit 17de eeuw.


Stadswoning in neobarok

Begijnhofdries 19 (Gent)
Huis van twee bouwlagen onder zadeldak. Neobarok gebouw uit het begin van de 20ste eeuw, gelegen binnen Begijnhof Sint-Elisabeth. Axiaal poortje in neobarokomlijsting van arduin: spiegelboogdeurtje met flankerende pilasters en bekronend gebroken fronton met rechthoekig paneel met voorstelling van Madonna met Kind en bekroond met siervaas.


Stedelijke lagere hoofdschool voor meisjes met kindertuin

Hippoliet Lammensstraat 10 (Gent)
Stedelijke lagere hoofdschool voor meisjes met kindertuin. Eenlaags breedhuis in neotraditionele stijl, naar ontwerp van architect Ch. Van Rysselberghe. Gedateerd 1914 door middel van cartouches. Bak- en natuurstenen lijstgevel van negen traveeën, met schilddak. Licht uitspringende rechter deurtravee met deur in neobarokke omlijsting en drie linker traveeën gemarkeerd door een getrapt dakvenster.