Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Begijnhof Sint-Elisabeth

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-12-1994 tot heden
ID: 10906   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10906

Besluiten

Sint-Elisabethbegijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 21-12-1994  ID: 2789

Beschrijving

Het begijnhof Sint-Elisabeth is beschermd als stadsgezicht.


Waarden

De groepering van onroerende goederen gelegen in het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent, namelijk aan de Provenierstraat [Provenierstersstraat], Zwartekatstraat en een deel van de Boonenstraat, Hypoliet Lammensstraat, Sophie van Akenstraat, Mathias Gesweinstraat, Verspeyenstraat en Gravin Johannastraat is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als oudste en voorheen grootste begijnhof in Vlaanderen dat ondanks de 19de-eeuwse ontmanteling en verbreding van een aantal straten de sfeer van de oorspronkelijke gesloten gemeenschap wist te bewaren.

historische waarde

van begijnhofarchitectuur met conventen en begijnhuisjes met tuinmuren en poortjes, daterend uit de 16de, 17de en 18de eeuw en opgetrokken in traditionele bak- en zandsteen, of met de karakteristieke ossenbloedkleurige beschildering met nog typisch middeleeuws, historisch leef- en milieupatroon.

wetenschappelijke waarde

van begijnhofarchitectuur met conventen en begijnhuisjes met tuinmuren en poortjes, daterend uit de 16de, 17de en 18de eeuw en opgetrokken in traditionele bak- en zandsteen, of met de karakteristieke ossenbloedkleurige beschildering met nog typisch middeleeuws, historisch leef- en milieupatroon.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnhof Sint-Elisabeth

Begijnhofdries 1-42, Edmond Boonenstraat 1-7, 2-6, Gravin Johannastraat 1-35, 2, Hippoliet Lammensstraat 2-10D, Jan Verspeyenstraat 1-3, Mathias Gesweinstraat 1A-1D, Provenierstersstraat 1-51, 2-12, Sophie Van Akenstraat 1-13, 2-58, Straatje van Oliveten, Zwartekatstraat 2-8 (Gent)
De Begijnhofdries, het huidige beboomd pleintje met kerk (in het westen) omgeven door traditionele huizen (langs de noord- en zuidzijde) en een eind 19de-eeuwse huizenrij (in het oosten) vormde oorspronkelijk het centrum, de "dries" van het zogenaamde Sint-Elisabeth Begijnhof.

Is de omvattende bescherming van

Achterhuizen van Huis Maria Magdalena

Provenierstersstraat 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 4 (Gent)
Achterhuizen, breedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (pannen). Witbeschilderde, verankerde blinde straatgevel.


Begijnenhuis de Engelbewaarder

Gravin Johannastraat 33, 34 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van twee getrapte dakvensters, uit 17de eeuw. Gerestaureerde, verankerde bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand.


Begijnenhuis den Calvariënberg

Provenierstersstraat 10B, 12 (Gent)
Breedhuis van tien traveeën (acht traveeën op de bovenverdieping) in ommuurde tuin met twee rechthoekige, classicistische toegangspoortjes met deurraampjes.


Begijnenhuis Den Roosenkrans

Begijnhofdries 10 (Gent)
Iets lager huisje van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.


Begijnenhuis den Zoeten naem

Provenierstersstraat 31 (Gent)
Poortje en huisje met bovenbouw van vier traveeën en blinde middentravee uitlopend op houten dakkapel.


Begijnenhuis der Dry Heilige Koningen

Provenierstersstraat 1 (Gent)
Voortuintje toegankelijk langs eenvoudig rechthoekig poortje. Beschilderde en verankerde bak- en zandstenen breedhuis uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis Ludovicus

Provenierstersstraat 9 (Gent)
Bakstenen huisje van vier traveeën uit de 17de eeuw, aangepast in de loop van de 19de eeuw. Rechthoekige vensters met lekdrempels. Bijgebouw: diephuis met blinde straatgevel, voorzien van lantaarn, aan de tuinzijde met rechthoekige vensters.


Begijnenhuis Maria Magdalena

Begijnhofdries 13, 14 (Gent)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Begijnenhuis Onze-Lieve-Vrouw Boodschap

Provenierstersstraat 49 (Gent)
Eenvoudig rechthoekig poortje in omheiningsmuur. Bakstenen woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak (pannen) met getrapt dakvenster boven de deurtravee, daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw.


Begijnenhuis Onze-Lieve-Vrouw Ter Troost

Begijnhofdries 39, 40 (Gent)
Hoekhuis uit de 17de eeuw. Voorgevel van zes traveeën. Behouden getrapt dakvenster met gebogen venster boven de vijfde travee. Links zijaandak.


Begijnenhuis Sint-Alexius

Begijnhofdries zonder nummer (Gent)
Huis van vier traveeën. Bakstenen lijstgevel met rechthoekige vensters met geprofileerde dagkanten in gecementeerde omlijsting en overspannen met rollaagjes.


Begijnenhuis Sint-Barbara

Sophie Van Akenstraat 24 (Gent)
Breedhuis van zes traveeën op de benedenverdieping en vijf erboven en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), baksteenbouw uit tweede helft 17de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Begga

Begijnhofdries 8, 9, 9A, 9B (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen en aanbouw van één travee en één bouwlaag, respectievelijk afgedekt met zadeldak en lessenaarsdak; daterend uit het derde kwart van de 17de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Bonaventura

Provenierstersstraat 51 (Gent)
Rechthoekig deurtje met driehoekig fronton. Gerestaureerd huisje met twee getrapte dakvensters in het zadeldak.


Begijnenhuis Sint-Catharina van Senen

Begijnhofdries 2 (Gent)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Clara

Gravin Johannastraat 27 (Gent)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen), uit 17de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel en deels herstelde zijpuntgevels met muurvlechtingen.


Begijnenhuis Sint-Dorothea

Provenierstersstraat 6, 8 (Gent)
Hoekhuis aansluitend bij de huizenrij van de Zwartekatstraat; voortuintje en voorgevel uitziend op laatst genoemde straat. Voorgevel van twee traveeën en twee bouwlagen uit 18de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Felix

Gravin Johannastraat 31 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (Vlaamse pannen), linker zijaandak met muurvlechtingen, uit 17de eeuw. Later aangepaste verankerde bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand.


Begijnenhuis Sint-Gertrudis

Provenierstersstraat 41 (Gent)
Rechthoekig poortje in witgekalkte bakstenen omlijsting met bekronend paneel. Dubbelhuis van vijf traveeën, daterend uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Guillelmus

Provenierstersstraat 23 (Gent)
Aansluitend bij nummer 15. Drie traveeën breed. Verankerde en beschilderde baksteenbouw. Nagenoeg blinde begane grond met slechts uiterst rechts rechthoekige deur en vensters. Vlakke rechthoekige vensteromlijstingen. Lagere aanbouw met blinde straatgevel.


Begijnenhuis Sint-Helena

Hippoliet Lammensstraat 8 (Gent)
Half vrijstaand breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw. Eenvoudige bepleisterde lijstgevel met dubbelhuisopstand.


Begijnenhuis Sint-Hiacentus

Provenierstersstraat 13, 15 (Gent)
Ruime woning van vijf traveeën. Witgeschilderde baksteenbouw op gepekte plint met voorgevelordonnantie uit de eerste helft van de 18de eeuw, doch vermoedelijk met kern uit de eerste helft van de 17de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Jacobus

Provenierstersstraat 11 (Gent)
Ruimer huis van vier traveeën, bak- en zandsteenstijl uit de zeventiende eeuw. Grondig gerestaureerd in 1975-76. Behouden verankering. Gerestaureerde kruiskozijnen overspannen met gekoppelde rollaagjes. Rechthoekige deur met hoekconsooltjes onder bolkozijn als bovenlicht.


Begijnenhuis Sint-Judocus

Provenierstersstraat 45 (Gent)
Baroktoegangspoortje tot voortuin: spiegelboogdeur met gesmeed ijzeren deurraampje en met geblokt arduinen beloop ingeschreven in rechthoekige omlijsting met kroonlijst.


Begijnenhuis Sint-Laurentius

Gravin Johannastraat 25 (Gent)
Achterin gelegen en vanop de straat gedeeltelijk zichtbaar breedhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen, onder steil zadeldak (Vlaamse pannen), uit 17de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Ludwina

Provenierstersstraat 37, 39 (Gent)
Aan de straatkant voorzien van bijgebouwtje van twee traveeën onder zadeldak (pannen) en langs weerszijden toegangsdeurtje. Huis achterin ommuurde tuin van vier traveeën en twee bouwlagen, uit de tweede helft van de 17de eeuw, naar verluidt gedateerd 1670.


Begijnenhuis Sint-Mathias

Provenierstersstraat 7 (Gent)
Gerestaureerd enkelhuisje van per bouwlaag respectievelijk drie en twee traveeën. Verankerde bak- en zandsteenbouw uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Nicolaus van Tolenten

Provenierstersstraat 47 (Gent)
Rechthoekig arduinen toegangspoortje met bekronend driehoekig fronton. Gerestaureerd woonhuis van vier traveeën; zie nummer 35, 37. Twee dakvensters, oorspronkelijk met tuitgeveltje met muurvlechtingen, gerestaureerd als getrapte dakvensters. Kruiskozijnen eveneens aangebracht bij de restauratie.


Begijnenhuis Sint-Petrus Apostel

Gravin Johannastraat 35 (Gent)
Hoekhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen) met rechter zijtrapgevel en twee getrapte dakvensters, uit 17de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Rochus

Gravin Johannastraat 29 (Gent)
Achterin gelegen breedhuis van twee bouwlagen en vier traveeën met zadeldak (Vlaamse pannen), uit 18de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel met enkelhuisopstand.


Begijnenhuis Sint-Rosa

Provenierstersstraat 17 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën in kern opklimmend tot begin 17de eeuw, aangepast in de eerste helft van de 18de eeuw, zie gevelsteen 1741.


Begijnenhuis Ter Engelen daelen

Provenierstersstraat 43 (Gent)
Ommuring voorzien van grote spitsboogdeur. Gerestaureerd dubbelhuis van vijf traveeën, uit de tweede helft van de 17de eeuw. Verankerde bak- en zandsteenbouw.


Begijnenhuis Ter Krone

Begijnhofdries 18 (Gent)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), derde kwart 17de eeuw te dateren.


Begijnenhuis ter Lelietak

Provenierstersstraat 25 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en één bouwlaag, daterend uit de 17de eeuw. Bepleisterde voorgevel op gepekte plint. Eenvoudige rechthoekige vensters en deur.


Begijnenhuis van Sint-Jozef

Begijnhofdries 20, 21, 22, 23, 24, Zwartekatstraat zonder nummer (Gent)
Vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen) met links aandak met muurvlechtingen, uit de 17de eeuw.


Begijnenhuisje

Begijnhofdries 17 (Gent)
Eénlaags huisje van vier traveeën met zadeldak (pannen) uit de 19de en 20ste eeuw. Verankerde bakstenen gevel met getoogde, vlak omlijste vensters en deur.


Begijnenhuizen Sint-Anna en Sint-Dominicus

Provenierstersstraat 3, 5 (Gent)
Witgekalkte muur van voortuintje, gebogen poortjes: nummer 5 met smeedijzeren deurraampje.


Begijnenhuizen Sint-Bavon, de Heilige Vijf Wondekens en Sint-Bernardus

Edmond Boonenstraat 1, 3, 5, 7 (Gent)
Huizenrij met ommuurd voortuintje van in totaal vijftien traveeën en twee bouwlagen met zadeldaken (pannen), uit de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw.


Begijnenhuizen Sint-Hubertus en Sint-Franciscus Exaverius

Begijnhofdries 33, 35 (Gent)
Zes traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met zadeldak (pannen), daterend van 1823. Bepleisterde lijstgevel met rechthoekige, vlak omlijste vensters.


Begijnenhuizen Sint-Joanna en Sint-Ursula

Provenierstersstraat 27, 29 (Gent)
Rechthoekig toegangspoortje tot voortuin in arduinen omlijsting met deurraampje. Twee identieke huizen van vijf traveeën. Voorgevels uit de 18de eeuw doch vermoedelijk met oudere kern.


Begijnenhuizen Sint-Marcus en Huis Sint-Elias

Provenierstersstraat 35 (Gent)
Twee éénlaagse enkelhuizen, identiek in spiegelbeeld, van drie traveeën, afgedekt met steil zadeldak (pannen).


Begijnenhuizen Sinte-Aldegonde, Sint-Andreas, Sint-Margaretha en Sint-Benedictus

Sophie Van Akenstraat 30, 36, 42, 44, 48 (Gent)
Rijhuizen van samen vijftien traveeën met twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen). Bepleisterde bakstenen gevels uit de 18de eeuw.


Begijnenhuizen Ter Kruysdraeging, Sint-Livinus, Sint-Lucas

Begijnhofdries 3, 6, 7 (Gent)
Verankerde en bepleisterde bakstenen lijstgevels onder zadeldaken (pannen); daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw of de eerste helft van de 18de eeuw.


Bijgebouw van Begijnenhuis Sint-Begga

Provenierstersstraat 2 (Gent)
Breedhuis van één bouwlaag onder zadeldak (pannen) met nagenoeg blinde, witbeschilderde straatgevel op gepekte plint; opgetrokken in de tweede helft van de 17de eeuw als bijgebouw van Begijnhofdries nummer 6.


Convent der Heilige Drievuldigheid

Gravin Johannastraat 21 (Gent)
Drie diephuizen waarvan de twee rechtse palen aan de straat en het linkse inspringt; kleine voortuin met omheiningsmuur toegankelijk via een uitgesproken barokpoort afkomstig van het Sint-Christina convent.


Convent Sint-Christina

Gravin Johannastraat 1A, 1B (Gent)
Huis van twee bouwlagen, van de straat gescheiden door een voortuin met omheiningsmuur en rechthoekige toegangspoort onder driehoekig fronton. Verankerde bakstenen trapgevel (10 trappen en topstuk) van drie traveeën, uit de 17de eeuw.


Convent Sint-Christina

Gravin Johannastraat zonder nummer (Gent)
Sinds het vierde kwart van de 19de eeuw zogenaamd "In de gouden pen" . Huis van twee bouwlagen en drie traveeën, met zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen trapgevel (10 trappen en topstuk), gedateerd 1655 door middel van muurankers tussen de bovenvensters.


Convent Sint-Christina

Gravin Johannastraat 1, 3, 5, 7, 9 (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel met enkelhuisopstand. Rechts zijtrapgevel van drie traveeën.


Convent Ten Durpe

Mathias Gesweinstraat 1A, 1B, 1C, 1D, Sophie Van Akenstraat 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E (Gent)
Thans Stedelijk Instituut voor Lager Secundair Onderwijs. Twee gelijklopende huizen met links in omheiningsmuur arduinen steekboogpoortje in rococodeuromlijsting met schelpvormige sluitsteen, uit midden 18de eeuw.


Convent Ten Hove

Begijnhofdries 15, 16 (Gent)
Traditioneel U-vormig complex daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw, gerestaureerd in het derde kwart van de 20ste eeuw in opdracht van "De Vrienden van het Oud Begijnhof".


Convent Ter Berghe

Sophie Van Akenstraat 13 (Gent)
Huis van twee bouwlagen met zadeldak (Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 17de eeuw. Ommuurde voortuin met twee brede rechthoekige toegangspoorten in arduinen omlijsting van circa 1800


Convent Ter Eecke

Sophie Van Akenstraat 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22 (Gent)
Traditionele lijstgevel van in totaal tien traveeën, thans opgesplitst in twee woningen, twee bouwlagen hoog onder zadeldak (pannen), daterend van 1629-30, nieuwe onderhoudswerken in 1641-42. Verankerde baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor hoekblokken.


Convent Ter Leye

Sophie Van Akenstraat 2 (Gent)
Ruim hoekgebouw van twee bouwlagen van 1653-54. Links van de voorgevel gekanteeld muurtje met steekboogpoort, volgens archieffoto's eertijds voorzien van siervaas.


Convent Ter Pielvaecx

Begijnhofdries 20, 21, 22, 23, 24 (Gent)
Oorspronkelijk "Convent Ter Pielvaecx", later zogenaamd "Convent van Sint-Jozef ". Twee trapgevels (9 treden + topstuk) van drie traveeën en twee bouwlagen van 1640-41.


Convent Ter Steenen

Jan Verspeyenstraat 3, Sophie Van Akenstraat 56, 58 (Gent)
Voorheen zogenaamd "Convent Ter Steenen", markant complex, thans opgesplitst in vier woningen, per twee gekoppelde gevels daterend van 1630-31, 1641-42 en 1663-64.


Convent Ter Velde

Begijnhofdries 25 (Gent)
Twee parallelle diephuizen met trapgevels (10 treden + topstuk) van drie en vier traveeën onder zadeldaken, linkertrapgevel door middel van ankers gedateerd 1664.


Convent Ter Volderstraeten

Sophie Van Akenstraat 1 (Gent)
Thans Stedelijke Lagere School. Links ommuurd tuintje met arduinen toegangspoort: rechthoekige omlijsting in Lodewijk XVI-stijl uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Drie traditionele diephuizen met trapgevels van twee traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met zadeldaken (pannen).


Deel van Convent ter Wijngaerde

Hippoliet Lammensstraat 10A, 10B (Gent)
Voorheen deel uitmakend van het zogenaamd "Convent ter wijngaerde". Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (Vlaamse pannen). Traditionele, verankerde bak- en zandstenen trapgevel (9 treden + topstuk) volgens archiefstukken van 1664-1665.


Deel van Convent ter Wijngaerde

Hippoliet Lammensstraat 10C, 10D (Gent)
Voorheen deel uitmakend van het zogenaamde "Convent ter wijngaerde". Half vrijstaand breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (Vlaamse pannen), volgens archiefstukken van 1664-1665.


Hoekhuis met de Proveniersterstraat

Sint-Elisabethplein 24, 26 (Gent)
Aanvankelijk hoekhuis van de Provenierstersstraat en de voormalige toegangsweg van het Begijnhof. Bakstenen gebouw van twee traveeën met twee bouwlagen onder gedeeltelijk zadeldak (Vlaamse pannen), uit eerste kwart 18de eeuw.


Huis den Engel Gabriël

Zwartekatstraat 2, 4, 6, 8 (Gent)
Twee breedhuizen van ieder drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (Vlaamse pannen) minstens opklimmend tot 18de eeuw.


Huis Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Begijnhofdries 1 (Gent)
Huis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw.


Huis Sint-Donatus

Sophie Van Akenstraat 5, 7 (Gent)
Breedhuis van negen traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (Vlaamse pannen), uit 18de eeuw. Ommuurde voortuin met lage bijgebouwtjes onder schilddak (pannen).


Huis van de grootjuffer en Infirmerie

Begijnhofdries 42 (Gent)
Barokgebouwen uit de tweede helft van de 17de eeuw, grotendeels opgetrokken nadat een grote brand in 1674 het complex volledig verwoestte. Oorspronkelijk op U-vormige plattegrond, thans gegroepeerd rondom een vierhoekige binnenplaats met aanpalende tuin links.


Nieuw Convent

Edmond Boonenstraat 4, 6, Hippoliet Lammensstraat 2, 6 (Gent)
Trapgevel (10 treden en topstuk) van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (pannen), gedateerd 1660 (muurankers). Rechts aanleunende reconstructies uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen zijaanbouw met zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1789 door middel van muurankers op de voorpuntgevel.


Parochiekerk Sint-Elisabeth

Begijnhofdries zonder nummer (Gent)
In 1242 kreeg gravin Johanna van de Schepenen van Gent een stuk grond ter vestiging van een begijnhof; de abt van Sint-Baafs stemt toe er een kapel op te richten. De Doornikse zuilen van de huidige kerk zijn vermoedelijke getuigen van deze eerste bouwfase doch uitbreiding van de kerk in de 17e eeuw met twee belangrijke bouwfasen (1636-1641 en 1682-1684).


Poortgebouwtje

Begijnengracht zonder nummer (Gent)
Bakstenen poortgebouwtje uit eind 19de eeuw. Eenlaagse travee afgelijnd door een rechthoekige muizentand, een gordellijst en schuine bakstenen gootlijst.


Stadswoning

Sint-Elisabethplein 25 (Gent)
Aanvankelijk zijgevel van de huizenrij van de Provenierstersstraat waartegen de monumentale toegangspoort van het Begijnhof aanleunde (afgebroken in 1879). Heden beschilderde bakstenen gevel met rechthoekige vensters en centrale deur.


Stadswoning

Jan Verspeyenstraat 1 (Gent)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (Vlaamse pannen), uit 17de eeuw. Verankerde bakstenen trapgevel (7 treden en topstuk).


Stadswoning in neobarok

Begijnhofdries 19 (Gent)
Huis van twee bouwlagen onder zadeldak (met vensterglas voor schildersatelier). Neobarok gebouw uit het begin van de 20ste eeuw.


Stedelijke lagere hoofdschool voor meisjes met kindertuin

Hippoliet Lammensstraat 10 (Gent)
Stedelijke lagere hoofdschool voor meisjes met kindertuin. Eenlaags breedhuis in neotraditionele stijl, naar ontwerp van architect Ch. Van Rysselberghe. Gedateerd 1914 door middel van cartouches.