erfgoedobject

Gedenkplaat ter ere van Edith Cavell

bouwkundig element
ID: 212430   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212430

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deze bronzen gedenkplaat werd in de blauwe hardstenen voorgevel van een apotheek ingewerkt, die het hoekhuis met de Baliestraat vormt. Oorspronkelijk hing de gedenkplaat aan de gevel van een herberg die intussen gesloopt werd. Ze werd gefinancierd door de Nationale Strijdersbond van de 9de wijk en het British Legion en werd onthuld op 24 augustus 1924.

Linksboven leest men de datering '1914-1918'. Hieronder bevindt zich een portret in profiel, van Edith Cavell. Ze kijkt naar de ondergaande (opkomende?) zon in de rechterbovenhoek van het paneel. In een kader onder de zon staat de tekst 'MISS EDITH / CAVELL'. Hieronder staat respectievelijk in het Engels, Nederlands en Frans : "Het glorieryke slachtoffer der Duitsche barbaarscheid werd in dit huis heimelyk geherbergd in april 1915". De beide onderste hoeken van het paneel zijn versierd met een cirkelmotiefje, waarin links de Nederlandse en rechts de Franstalige afkorting van de Nationale Strijdersbond staat : 'NSB' en 'FNC'.

De signatuur van beeldhouwer August Boute bevindt zich links van het vrouwenprofiel: 'Aug. Boute Sc.'.

Edith Cavell was een verpleegster tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze was lid van het verzet en verzorgde geallieerde soldaten en hielp hen te ontsnappen. Het verhaal gaat dat deze gedenkplaat tijdens de Tweede Wereldoorlog overplakt werd met een cinema-affiche om deze aan het oog te onttrekken.

  • Karel Haerens, Gentse gedenkplaten, Gent 1976, p. 18-19.
  • Luc Lekens, Gent in 99 gedenkplaten, Gloucestershire 2009, p. 28.
  • Stadsarchief Gent, Fototheek Straatmeubilair, negatiefnr. 670.

Bron     : Depestel Sarah 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, onuitgegeven masterthesis Artesis Hogeschool Antwerpen.
Auteurs :  Depestel, Sarah
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gedenkplaat ter ere van Edith Cavell [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212430 (Geraadpleegd op 28-05-2020)