erfgoedobject

Oorlogsgedenkteken Hollainkazerne

bouwkundig element
ID
212457
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212457

Juridische gevolgen

Beschrijving

Tegen de zuidelijke muur van de binnentuin bevindt zich dit gedenkteken. Vooraan is er een lage buisleuning uit aluminium, waarachter vier obushulzen zijn opgesteld. In totaal hangen er ook zes gedenkplaten.

De buitenste twee horen bijeen en zijn gedenkplaten ter ere van de gesneuvelden van het 1ste, 7de en 13de regiment artillerie tijdens de Eerste Wereldoorlog. De vermelde regimenten hadden hun kwartier in de Alphonse de Hollainkazerne, die hier tot 1998 stond. Het zijn twee rechthoekige bronzen gedenkplaten, bovenaan afgewerkt met een kroonlijst die het midden houdt tussen een gordijnboog en segmentboog. Centraal bovenaan bevindt zich een kenteken : een krans van eikenbladeren waarop twee gekruiste kanonnen liggen. Deze kentekens zijn versierd met bladgoud. De jaartallen '1914' en '1918' flankeren dit teken. Alle letters zijn in reliëf op de panelen aangebracht en met goudgele verf gekleurd. Op het linkerpaneel werden twee plaatjes gevezen, die vergeten namen lijken aan te vullen. Helemaal onderaan leest men 'IN MEMORIAM'. De inhuldiging vond plaats op 2 april 1933.

De panelen vlak naast de panelen van de Eerste Wereldoorlog zijn gemaakt uit graniet. Ook deze twee panelen horen bijeen, zij werden opgericht ter ere van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op de rechthoekige, granieten platen, werden bovenaan messing cijfers aangebracht met de begin- en einddatum van de Tweede Wereldoorlog: op het linkerpaneel '1940', rechts '1945'. Hieronder bevinden zich telkens de bronzen kentekens van het 1ste artillerieregiment: gekruiste kanonnen in een cirkel, geflankeerd door takjes en met een kroon bovenaan, eronder '1.A' in een kadertje. Hieronder werden gestileerde palmtakken weergegeven, waarvan de takken onderaan kruisen. Tussen de takken in, werden de nummers van de regimenten genoteerd, die aan de oorlog deelnamen : links ziet men '1' (voor het 1ste artillerieregiment), waaronder '22' (22ste linieregiment, onderdeel van de infanterie). Op het rechterdeel zijn de cijfers '7' (7de artillerieregiment) en '32' (32ste linieregiment, onderdeel van de infanterie). Deze panelen, alsook die ter ere van de Eerste Wereldoorlog, worden door kleine witstenen beugels ondersteund.

Het centrale veld wordt door twee boven mekaar geplaatste elementen versierd. Bovenaan bevindt zich een bronzen embleem. Men ziet onderaan een banderol met het opschrift 'REGIS ULTIMA RATIO'. Deze banderol rust op twee gekruiste kanonnen; een vlammende pot rust in het midden op de banderol. Het geheel wordt met een koningskroon bekroond. Het jaartal '1836' staat in 2 delen links en rechts van de kanonnen, dit is het jaar waarin het 1ste artillerieregiment gesticht werd. Onder dit embleem bevindt zich een granieten plaat, waarop in bronzen letters te lezen staat : 'AAN HEN / DIE / VIELEN'.


Bron: Depestel Sarah 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, onuitgegeven masterthesis Artesis Hogeschool Antwerpen.
Auteurs: Depestel, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Herenhuis met koetshuis

  • Is deel van
    Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oorlogsgedenkteken Hollainkazerne [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212457 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.