erfgoedobject

Dokterswoning in neorégencestijl

bouwkundig element
ID
212829
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212829

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dokterswoning in neorégencestijl, gebouwd in opdracht van de arts Frans Herman, naar een ontwerp van architect Michel De Braey uit 1911. Dit hotel is het eerste van drie herenwoningen die De Braey vóór de Eerste Wereldoorlog aan de Jan Van Rijswijcklaan tot stand bracht. De opstand, geïnspireerd op het model van het 18de-eeuwse Parijse hotel, is sterk verwant met het hotel Lehmann dat De Braey in hetzelfde jaar ontwierp, en met zijn beide architectenwoningen in de Van Putlei en de Markgravelei. Deze realisaties zijn representatief voor de latere residentiële stadsarchitectuur van De Braey. Actief vanaf eind jaren 1880, maakte de architect omstreeks de eeuwwisseling naam met prestigieuze hotels in diverse neostijlen of landhuizen in cottagestijl. Tot de belangrijkste werken uit de rijpe fase van zijn loopbaan behoren de neogotische Saint-Boniface Anglican Church in de Grétrystraat en het in neorenaissancestijl ontworpen Gemeentehuis van Wijnegem.

Met een gevelbreedte van drie ongelijke traveeën, omvat de voorname rijwoning drie bouwlagen onder een leien mansardedak. Het klassieke gevelfront met een verzorgd parement uit witte natuursteen, wordt horizontaal opgedeeld in een lage sokkel met schijnvoegen, en een bovenbouw afgewerkt door het hoofdgestel. De asymmetrische compositie legt de klemtoon op de brede zijtravee, met een driezijdige, in- en uitgezwenkte erker op de bel-etage. Verder beantwoordt de gevel aan een regelmatige ordonnantie, met de inkom in de middenas, en een rij dakkapellen met gebogen fronton of waterlijst. De getoogde bovenvensters zijn gevat in oplopende vlakke omlijstingen, met sleutels, waterlijsten en lekdrempels op de bel-etage. Het smeedijzer van de deur, de venstertralies en de sierlijke balkonborstwering is ontleend aan 18de-eeuwse patronen. Het gevernist houten vensterschrijnwerk met typische roedeverdeling bleef behouden; de garage in de pui is een latere verbouwing, waarbij ook het voortuinhek verdween.

De plattegrond volgt de typologie van de bel-etagewoning, hier met de praktijk- en dienstruimten op de begane grond. Deze omvatten volgens de bouwplannen een kleine en een grote spreekkamer en een dokterskabinet, en de keuken in de smalle en diepe achterbouw. De bovenverdiepingen groeperen de woon- en slaapvertrekken rond de centrale traphal met bovenlicht, die wordt ontdubbeld door een diensttrap.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1911#106 en 1912#1160.

Bron     : Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: Jan Van Rijswijcklaan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT3, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2011


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dokterswoning in neorégencestijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212829 (Geraadpleegd op 25-02-2021)