Persoon

De Braey, Michel

ID
1073
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1073

Beschrijving

Architect Michel De Braey had een bloeiende praktijk in het Antwerpse vanaf de jaren 1880 tot 1925. Hij startte zijn carrière veelbelovend als winnaar van de Godecharleprijs in 1887. Na een stage bij de gebroeders Baeckelmans, startte hij zijn eigen praktijk. Daarnaast was hij leraar aan de Nijverheidsschool in Antwerpen en was hij van 1904 tot 1907 voorzitter van de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen (KMBA). Het cliënteel van De Braey bestond uit zeer bemiddelde personen uit de burgerij. Zijn oeuvre bestaat uit herenhuizen, landhuizen en openbare gebouwen in opvallende neostijlen of cottagestijl. Omtrent de eeuwwisseling beleefde zijn carrière een hoogtepunt.

Zijn eigen woning ontwierp hij in 1905 op de Van Putlei in Antwerpen, in een voorname neoregencestijl, een woning die lovend werd vermeld in het tijdschrift L’Emulation. Vijf jaar later laat hij op de Markgravelei een grotere woning in dezelfde stijl optrekken, waar hij zijn praktijk vestigt. Tot zijn belangrijkste werken van zijn loopbaan behoren de neogotische Anglicaanse kerk Sint-Bonifacius in de Grétrystraat en het in neorenaissancestijl ontworpen Gemeentehuis van Wijnegem. Hij had belangrijke klanten uit de zogenaamde Duitse kolonie, bestaande uit uit Duitsland geïmmigreerde families van handelaars. Zo stond Kreglinger mee aan de basis van de ontwinkeling van het sanatorium van Westmalle. En Fréderic Speth, stichter van de American Petroleum Compagny, was één van zijn belangrijkste opdrachtgevers. Voor hem ontwierp hij onder meer een landhuis in Kapellen, een herenhuis en een kantoorgebouw op de Frankrijklei 105 en het familiegraf in Kapellen. Na de Eerste Wereldoorlog was De Braey nog een vijftal jaar geassocieerd met zijn zoon Jan, alvorens omstreeks 1925 een punt achter zijn carrière te zetten.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

't Visschers Huizeken

Leysstraat 15 (Antwerpen)
Kantoorgebouw met winkel en woonst in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1898. Het gebouw maakt deel uit van een geheel van drie panden met gemengde functie, dat door de Stad Antwerpen werd opgetrokken als aanzet tot de bebouwing van de nieuw aangelegde Leysstraat.


Architectenwoning Michel De Braey

Markgravelei 124 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neorégencestijl, voor eigen rekening gebouwd door de architect Michel De Braey, naar een ontwerp uit 1911. Dit gebouw waar De Braey zich in 1912 met zijn kantoor vestigde, was zijn tweede praktijkwoning in korte tijd.


Architectenwoning Michel De Braey

Van Putlei 21 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neorégencestijl, als architectenwoning gebouwd door Michel De Braey, naar een ontwerp uit 1905. Voor zover bekend was dit de eerste voor eigen rekening gebouwde praktijkwoning van De Braey, die toen op veertigjarige leeftijd op het hoogtepunt van zijn loopbaan stond.


Brouwerij St. Antoine en brouwerswoning

Broederminstraat 9 (Antwerpen)
Voormalige brouwerij "St. Antoine" met brouwerswoning, gebouwd ca. 1893 in opdracht van Alphonse Bogaert naar ontwerp van architect Michel De Braey.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lemméstraat 19 (Antwerpen)
Burgerhuis in sobere beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1912, gebouwd in opdracht van de heer A. De Keersmaecker. Deze liet de woning in 1919 verhogen met een pseudo-mansarde ontworpen door de architect Frank Blockx.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Harmoniestraat 80 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de heer Ad. De Man, naar een ontwerp door Louis Tulpinck en Michel De Braey uit 1888. Het betreft een van de enige bouwprojecten van Tulpinck in Antwerpen, en een van de vroegst gekende realisaties van De Braey. Gesloopt in 1988-1989.


Burgerhuis in neorégencestijl

Kardinaal Mercierlei 19 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in neorégencestijl gebouwd in opdracht van de bankier Felix Garlinck, naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1912.


De Gouden Ram

Suikerrui 22 (Antwerpen)
Dubbelhuis met traditionele kern en barokpoort, dat minstens opklimt tot de 17de eeuw. In 1833 liet theehandelaar Johannes Hendrik Seije Cupérus de vensters aanpassen, zijn zoon en opvolger Nicolaas Joannes Cupérus gaf in 1902 aan Michel De Braey opdracht voor het toevoegen van het eclectische geveldecor en het mansardedak.


De Spieghel

Grote Markt 9 (Antwerpen)
Voormalig gildehuis van de Jonge Handboog, in neogotische stijl heropgebouwd in opdracht van Eugène Kreglinger, naar een ontwerp door de architecten Frans Van Dijk en Michel De Braey uit 1902, uitgevoerd in 1903-1904.


Dokterswoning in beaux-artsstijl

Van Breestraat 33 (Antwerpen)
Dokterswoning in beaux-artsstijl, volgens het bouwdossier een heropbouwproject van een door oorlogsgeweld geteisterd pand in opdracht van de arts Eugène Van Aubel, naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1916. Daarbij werd de nog staande structuur hersteld, achteraan uitgebreid, van een nieuw gevelfront voorzien en terug onder dak gebracht.


Dokterswoning in neorégencestijl

Jan Van Rijswijcklaan 116 (Antwerpen)
Dokterswoning in neorégencestijl, gebouwd in opdracht van de arts Frans Herman, naar een ontwerp van architect Michel De Braey uit 1911. Dit rijhuis met drie bouwlagen en een leien mansardedak, is het eerste van drie herenwoningen die De Braey vóór de Eerste Wereldoorlog aan de Jan Van Rijswijcklaan tot stand bracht.


Eclectisch burgerhuis

Paleisstraat 31 (Antwerpen)
Dit neoclassicistische burgerhuis met natuurstenen gevel werd gebouwd rond 1897 voor Ferdinand Van Heurck naar een ontwerp van architect Michel De Braey.


Eclectisch burgerhuis

Van Putlei 11 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd naar een ontwerp door architect Michel De Braey uit 1907. Waar de bouwplannen de gezusters A. en E. Van Rijswijck als opdrachtgevers vermelden, werd de bouwaanvraag ingediend door J. De Pooter, een bankier uit Lier.


Eclectisch burgerhuis

Cogels-Osylei 48 (Antwerpen)
Deze eclectische burgerwoning werd ontworpen in 1900 door architect Michel De Braey voor G. Coppens, die in de Mechelsesteenweg 43 in Antwerpen woonde.


Eclectisch ensemble van drie burgerhuizen

Generaal Van Merlenstraat 49-53 (Antwerpen)
Ensemble van drie grote, eclectische burgerwoningen, ontworpen in 1898 door Michel De Braey voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.


Eclectisch hoekpand

Bouwmeestersstraat 1 (Antwerpen)
Dit hoekpand werd in 1900 ontworpen door architect Michel De Braey voor Ducaune. De herenwoning is ingeplant op een hoekperceel, met voorgevel in de Bouwmeestersstraat en even rijk uitgewerkte zijgevel in de Plaatsnijdersstraat, daar uitgevend op een ommuurde tuin.


Geheel van gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 39-41 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl, gebouwd in opdracht van de heer Ad. Grisar, naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1906. Het vastgoedproject is representatief voor diens residentiële neorégence-architectuur uit het decennnium vóór de Eerste Wereldoorlog.


Gekoppelde herenhuizen in eclectische en beaux-artsstijl

Belgiëlei 75-77 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde herenhuizen in eclectische en beaux-artsstijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1904.


Gemeentehuis van Wijnegem

Turnhoutsebaan 422 (Wijnegem)
In 1908 werd een nieuw gemeentehuis in neorenaissancestijl opgetrokken, naar een ontwerp van Michel De Braey, gevels opgetrokken uit baksteen en blauwe hardsteen uit Ecaussines.


Godsgasthuis en lazaret

Turnhoutsebaan 199 (Wijnegem)
Voormalig godsgasthuis en lazaret van 1895-98 naar ontwerp van architect Michel De Braey, na de Tweede Wereldoorlog hersteld en vergroot naar ontwerp van architect Van Meel.


Herenhuis in eclectische stijl

Le Grellelei 5 (Antwerpen)
Vrijstaand herenhuis in eclectische stijl met neoromaanse inslag, oorspronkelijk de kern van een ensemble met twee flankerende burgerhuizen in half open bebouwing, naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1899.


Herenhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl

Jan Van Rijswijcklaan 98 (Antwerpen)
Voornaam herenhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl, gebouwd in opdracht van Jules Fribourg, naar een ontwerp van architect Michel De Braey uit 1912. Deze brede en diepe rijwoning omvat een souterrain en twee bouwlagen onder een leien mansardedak.


Herenhuis in neorégencestijl

Jan Van Rijswijcklaan 96 (Antwerpen)
Herenhuis in neorégencestijl, gebouwd in opdracht van Gustave Lehmann, naar een ontwerp van architect Michel De Braey uit 1911. Deze brede en diepe rijwoning omvat een souterrain en drie bouwlagen onder een plat dak.


Herenwoning Fréderic Speth

Frankrijklei 105 (Antwerpen)
Deze opvallende eclectische herenwoning werd rond 1897 gebouwd in opdracht van Fréderic Speth naar ontwerp van Michel De Braey.


Kunstenaarswoning Louis Van Engelen

Van Putlei 19 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de kunstschilder Louis Van Engelen, naar een ontwerp door architect Michel De Braey uit 1906. De rijwoning in halfopen bebouwing van het type stadsvilla, vermengt kenmerken van de neotraditionele en neorenaissance-architectuur tot een pittoresk geheel van een robuuste allure.


Landhuis Pharazijnshof

Kapelsestraat 37 (Kapellen)
Grote villa in cottagestijl van circa 1900 naar ontwerp van architect M. De Braey. De noordvleugel met toren is een latere toevoeging. Recente schoolgebouwen aan westzijde.


Museum Plantin-Moretus

Heilige Geeststraat 8, Vrijdagmarkt 22 (Antwerpen)
Herenhuis en drukkerij van Christoffel Plantin, die zich hier in 1576 vestigde. Het traditionele gebouwencomplex werd verder uitgebouwd door Balthazar Moretus in de eerste helft van de 17de eeuw. De voorbouw in régencestijl dateert uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Parochiekerk Sint-Hadrianus

Handzameplein zonder nummer (Kortemark)
Georiënteerde kerk heropgebouwd in de jaren 1920, omgeven door leilindes, grasperken en struikbegroeiing en bekiezelde paden.


Polder van Stabroek met overgangszone naar de Noorderkempen

Ekeren (Antwerpen), Kapellen (Kapellen), Hoevenen, Stabroek (Stabroek)
Het oostelijk deel van het landschap ligt in de zone waar de vruchtbare kleiïge poldergrond zich mengt met het zand van de Kempen. Van oudsher was het grondgebied van Kapellen iets hoger gelegen dan het omliggend land, dat vòòr het aanleggen van de polderdijken meermaals onder water liep. Mensen gingen zich uiteraard vestigen op deze hoger gelegen plaatsen, oa. langs de weg die Antwerpen met Bergen-Op-Zoom verbindt. Dit landschap dat dus op een hellend overgangsgebied gelegen is met deels zandgrond maar destijds ook deels veengrondgronden, maakt deel uit van het vanaf ongeveer 1250 voor landbouw ontgonnen gebied Hoevenen, Kapellen, Stabroek, Eertbrand en Putte. Het is het grootste aaneengesloten gebied dat ingericht werd volgens het systeem van de regelmatige hoevenstrokenverkavelingen.


Politiecommissariaat van de 10de Wijk

Sint-Jobstraat 63 (Antwerpen)
Politiecommissariaat in neo-Vlaamserenaissance-stijl op de hoek van Sint-Jobstraat en Biekorfstraat, gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp van architect Michel De Braey uit 1898, uitgevoerd door aannemer Frans Fierens in 1902-1903.


Poortgebouw van het complex van de Antwerpse Waterwerken

Antwerpsestraat 258-262 (Mortsel)
Tweegezinswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1904 naar ontwerp van Michel De Braey.


Radiologiepraktijk dokter René Van Heurck

Solvynsstraat 30 (Antwerpen)
Voormalig kantoor en pakhuis van het hotel Van Heurck in de Paleisstraat, samen opgetrokken naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1897. De arts René Van Heurck, jongste zoon van de oorspronkelijke bouwheer Ferdinand Van Heurck, liet het gebouw in 1922 door de architecten Vincent Cols en Jules De Roeck verbouwen tot radiologiepraktijk.


Saint Boniface Anglican Church en aanhorigheden

Grétrystraat 39 (Antwerpen)
Neogotisch kerkgebouw met basilicale opstand, vicarage en church hall in de tuin, naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1903. Eerstesteenlegging op 23 juni 1906, voltooid najaar 1909 en ingewijd op 22 april 1910.


Sint-Julianusgasthuis

Hoogstraat 70-72, Sint-Jansvliet 25, Stoofstraat 8 (Antwerpen)
Een van de oudste liefdadigheidsinstellingen van Antwerpen, gesticht in 1303 door Ida Van der List en kanunnik Jan Tuclant. Gotisch portaal en kapel uit begin 16de eeuw, en traditionele voorbouw uit de eerste helft van de 17de eeuw, met latere gebouwen aan Stoofstraat en Sint-Jansvliet.


Villa in neorégencestijl

Della Faillelaan 23 (Antwerpen)
Villa in neorégencestijl op de hoek van Della Faillelaan en Kastanjelaan, gebouwd in opdracht van August Fridt, naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1913.


Villa Sans Soucis

Hoogboomsteenweg 57, 57A (Kapellen)
Fraaie cottagewoning gelegen in beboomde tuin, daterend van circa 1905 en naar ontwerp van M. De Braey.


Winkelhuis in art-nouveaustijl

Schuttershofstraat 6 (Antwerpen)
Winkelhuis in gematigde art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van Jos. Dineur, naar een ontwerp door de architect Michel De Braey uit 1904. Midden jaren 1980 gesloopt voor een appartementsgebouw.


Winkelhuizen in eclectische stijl

Ernest Van Dijckkaai 15-16 (Antwerpen)
Twee winkelhuizen in eclectische stijl op de hoek van Ernest Van Dijckkaai en Haverstraat, respectievelijk gebouwd in opdracht van de heer G. Dequinze (nummer 15) en de weduwe Thiebaut-Dequinze (nummer 16), naar ontwerpen door de architecten Louis Tulpinck en Michel De Braey uit 1888. Omstreeks 1980 gesloopt voor een nieuwbouwflat.


Woning De Ooyvaer

Onze-Lieve-Vrouwstraat_EK 49 (Antwerpen)
Woning in cottagestijl, in 1910 ontworpen door architect Michel De Braey voor Henri Van de Vin-De Roubaix, een nijveraar uit Ekeren.


Thema's

Ontwerper van

Nerviërsstraat

Van Putlei


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: De Braey [online], https://id.erfgoed.net/personen/1073 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.