erfgoedobject

Perk met heldenhuldezerkjes

bouwkundig element
ID
213337
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213337

Juridische gevolgen

Beschrijving

Locatiebeschrijving

De begraafplaats is gelegen op de hoek van de Hospitaalstraat en de Jan de Cerfstraat, ten noorden van de kerk van Vlamertinge, vlakbij het kasteel en het gedenkteken "Passing the Chateau".

Historische Achtergrond

Het kerkhof van Vlamertinge werd na een beslissing van het gemeentebestuur (december 1971) verplaatst naar de huidige locatie. Op initiatief van het Davidsfonds van Vlamertinge werden de heldenhuldezerkjes midden de jaren 1980 hersteld en herbeschilderd en kregen ze een apart ereperk toegewezen. Het bedevaartscomité schonk een 7de heldenhuldezerk, waarop het Davidsfonds de tekst "Aan allen die streden voor Vlaanderen. Davidsfonds" liet aanbrengen. Op 6 juli 1985 werden ze ingewijd. Op de gemeentelijke begraafplaats van Vlamertinge bevindt zich eveneens een apart ereperk met betonnen kruisjes voor gestorven inwoners uit de Tweede Wereldoorlog.

Kenmerken

Op de gemeentelijke begraafplaats van Vlamertinge staan in een afzonderlijk perk 6 heldenhuldezerkjes gegroepeerd voor oud-strijders uit Vlamertinge. Op een 7de heldenhuldezerk die centraal staat, staat te lezen: "Aan allen die streden voor Vlaanderen. Davidsfonds".

  • CLAEREBOUT J. & HOFLACK R., "De Vlamertingse Heldenhuldezerkjes", in: "Iepers Kwartier", XXXVII, 2 (2001).

Bron     : WOI Relict (1683): Perk met heldenhuldezerkjes (Vlamertinge - WOI)
Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Perk met heldenhuldezerkjes [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213337 (Geraadpleegd op )