erfgoedobject

Burgerhuis in beaux-artsstijl

bouwkundig element
ID: 214144   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214144

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Theo Antonissen, naar een ontwerp door architect Edmond Lauwens uit 1928 (inscriptie). De rijwoning met een gevelbreedte van drie traveeën, telt drie bouwlagen onder een plat dak. Voor dit pand werden in hetzelfde jaar met twee maanden tussentijd twee bouwaanvragen ingediend, waarvan de eerste in een bijkomende mansardeverdieping met een centraal dakvenster voorzag. Architect Lauwens, wiens loopbaan omstreeks 1910 van start lijkt te zijn gegaan, ontwierp vóór de Eerste Wereldoorlog meerdere burgerhuizen in een gematigde art-nouveaustijl. Hiervan zijn nog sporen terug te vinden in het smeedwerk van de woning Antonissen, die representatief is voor zijn klassiek geïnspireerde architectuur uit het interbellum. Begin jaren 1930 realiseerde hij een vijfentwintigtal 'goedkope woningen' voor de bouwmaatschappij "Oost West Thuis Best" op het Kiel.

De lijstgevel heeft een verzorgd parement uit natuursteen, op een arduinen plint. Horizontaal geleed in een sokkel en een bovenbouw met hoekpilasters, legt de volkomen symmetrische compositie de klemtoon op de brede bow-window van de bel-etage. Deze laatste rust op een gebuikte console en wordt bekroond door een balkon met balustrade. Twee korfbogen met het inkomportaal en de garagepoort doorbreken de begane grond; achtereenvolgens rondbogig en rechthoekig van vorm zijn de bovenvensters gegroepeerd tot drielichten. Waar de getrapte postamenten en de rankwerkfriezen in vlakreliëf van de pilasters de invloed van de art-decostijl verraden, zijn de guirlandemedaillons met strik, de bewerkte sluitstenen en de consooltjes van de kroonlijst ontleend aan de Lodewijk XVI-stijl. Het gevernist houten vensterschrijnwerk is bewaard, evenals het fraaie smeedijzer van de deur, de garagepoort en het voortuinhek.

De plattegrond beantwoordt aan de typologie van de bel-etagewoning met een zijdelings trappenhuis. De begane grond biedt volgens de bouwplannen behalve aan de vestibule en de garage ruimte aan een centrale hal, een ontbijtkamer, en de keuken met keukenlift en voorraadkamer. De bel-etage wordt ingenomen door de klassiek suite van salon, eetkamer en veranda, en is uitgerust met een office en een overdekt terras. Op de tweede verdieping bevinden zich twee slaapkamers met annex 'cabinet de toilette' en een badkamer.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1928#31625 en 1928#32201.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis in beaux-artsstijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214144 (Geraadpleegd op 12-12-2019)