Eclectisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Velodroomstraat
Locatie Velodroomstraat 3, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze opvallende eclectische woning werd in 1912 ontworpen door Lod. Van der Linden voor P. Van der Ouderaa, wonende in de Plantinkaai 56. De woning combineert elementen uit de cottagestijl, de art nouveau en de neorenaissance.

Het hoekperceel zorgde voor een breedhuisstructuur, met een brede gevel, waartegen zich de enfilade van salon en eetkamer bevindt, kamers die zich doorgaans achter elkaar in de woning bevinden. Achter deze kamers bevinden zich de keuken en de veranda, en een hele kleine koer in de hoek van het perceel.

De woning telt vier ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder een leien mansardedak. De lijstgevel wordt doorsneden door een gevelpunt als accent op het brede vensterrisaliet en door een verhoogde dakoverstek boven de twee rechter venstertraveeën. Boven de smalle blauwe hardstenen plint werd een natuurstenen parement aangebracht ter hoogte van de begane grond; de verdieping heeft een rood bakstenen parement met natuursteen voor speklagen en voor de omlijsting van de vensters.

Op de begane grond rechthoekige muuropeningen. Links de voordeur, onder een luifel met houten bekroning, een element dat uit de cottagestijl komt. Een breed en twee smalle vensters, alle drie in vlakke omlijsting met versierde sluitsteen. Het natuurstenen parement van de begane grond is overschilderd.

Nadruk op de tweede bouwlaag, met een groot rondboogvenster in het vensterrisaliet, dat in een rijke natuurstenen omlijsting is vervat waarvan de decoratie is verdwenen. De omlijsting omvat eveneens het zoldervenster in de gevelpunt die het risaliet bekroont; ook hier is de decoratie verwijderd. Voor het deurvenster een smeedijzeren borstwering. De andere vensters op de tweede bouwlaag zijn smal en rechthoekig. In het mansardedak, links een driehoekige dakkapel, rechts een groot vierkant dakvenster onder dakoverstek.

Het schrijnwerk van de deur en de vensters is bewaard, en is onder meer gekenmerkt door het groene glas in de ruitjes van de bovenlichten. Fraai smeedijzerwerk, onder meer voor de windwijzer op de gevelpunt en voor de topstukken van het kleine dakvenster en de bekroning van de voordeur.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 3412.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 195.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Velodroomstraat

Velodroomstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.