Eclectisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Velodroomstraat
Locatie Velodroomstraat 10, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dit eclectisch burgerhuis werd rond 1912 gebouwd in opdracht van rentenier Edw. Michielsen-Verbruggen naar een ontwerp van architecten E. Vanhaute en A. Staes. De architecten kozen voor een eclectische bouwstijl, waarbij ze het veelkleurige gebruik van de bakstenen parementen dat we kennen uit de art nouveau, combineren met neoclassicistische decoratie en een klassieke opdeling van de lijstgevels, een concept dat heel vaak voorkomt bij burgerhuizen van rond 1910, onder meer bij de twee woningen die bij dit huis aansluiten (6-8).

De woning telt drie traveeën en drie bouwlagen onder leien mansardedak met een centraal houten dakvenster versierd met vleugelstukken (topstuk is verdwenen). Hardstenen plint met bossage, geprofileerde houten kroonlijst, segmentbogige muuropeningen met veelkleurige rollagen, decoratieve banden in groene geglazuurde baksteen, centraal risaliet geaccentueerd door een balkon met vernieuwde leuning, panelen met art nouveau sgraffitoversiering. Gaaf bewaard schrijnwerk van deur en vensters, waarbij echter de verdeling in ruitjes van de bovenlichten van de benedenvensters is verdwenen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 3416.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 201.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Velodroomstraat

Velodroomstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.