Burgerhuis in art deco

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Velodroomstraat
Locatie Velodroomstraat 22, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis in art deco

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlart deco
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

In 1928 werd een bouwdossier ingediend voor deze art-decowoning in opdracht van Sam Ehrman, wonende in de Pretoriastraat 108 in Zurenborg. Architect Gust. Claassens tekende het ontwerp. Het is een voorbeeld van een woning die tijdens het interbellum tussen de bestaande begin-20ste-eeuwse bebouwing werd toegevoegd, in een vrij decoratieve bouwstijl die aansluit bij de bestaande huizen.

De woning telt drie traveeën en drie bouwlagen onder platte bedaking. De woning kreeg een klassieke plattegrond, met links een gang waarop een enfilade aan kamers aansluit. De rode bakstenen gevel heeft een hardstenen plint en een houten kroonlijst op klossen. Het parement kreeg een aantal in natuursteen uitgevoerde elementen zoals de driezijdige erker, de puilijst en de fries onder de kroonlijst, wat de gevel een verzorgde, klassieke en rijkelijke aanblik verleent. Op de eerste en derde bouwlaag zijn de muuropeningen rechthoekig; de bel-etage wordt verlicht door de centrale erker. Het schrijnwerk van de ramen is bewaard, met guillotinevensters op de eerste en tweede bouwlaag en T-vensters met gedeelde bovenlichten boven. De rechthoekige deur, met twee hardstenen treden, kreeg een fraaie ijzeren uitwerking in art-decostijl. Andere decoratieve elementen die verwijzen naar deze stijl zijn de ijzeren borstwering in de erker, de natuurstenen consoles van deze erker en de geblokte rand onderaan de fries.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers Berchem, 961 # 10316.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II inventaris, 208.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Velodroomstraat

Velodroomstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.