erfgoedobject

Technisch Instituut Heilig Hart

bouwkundig element
ID: 215650   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215650

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eclectische technische school Heilig Hart uit de jaren 1920 met latere uitbreidingen, waarvan de hoofdvleugel met rechts de voormalige directeurswoning het straatbeeld bepalen. De school is gelegen buiten het stadscentrum van Hasselt tussen de Kuringersteenweg, de singel en de spoorweg.

HISTORIEK

Het Technisch Instituut Heilig Hart ontstond als Hasseltse Vak- Of Ambachtsschool en werd opgericht op 23 oktober 1906 voor de opleiding van hout- en ijzerbewerkers. De gebouwen waren gelegen aan de Tramstraat. In 1926 begon men met de bouw van de nieuwe school aan de Kleine Breemstraat op een daarvoor onbebouwd terrein. De gebouwen werden opgericht naar ontwerp van André Driessen. Opdrachtgever voor de bouw van de school was Kanunnik Jules Berghs. De hoofdvleugel werd in 1928 in gebruik genomen. De nieuwe gebouwen werden kadastraal geregistreerd in 1927. De school bestond uit een hoofdvleugel met klassen aan de Kleine Breemstraat en een parallelle vleugel achter de speelplaats met de werkhuizen (in de jaren 1990 vernieuwd). Links van de speelplaats was er nog een woning van de huisbewaarder vandaag verdwenen) en rechts van de hoofdvleugel was er aansluitend de woning van de directeur.

In de jaren 1950 werd de noordelijke vleugel tussen de hoofdvleugel en de werkplaatsen opgericht. In de jaren 1960 werd de speelplaats ten zuiden helemaal gesloten door nog een bijkomende vleugel en kwamen er ten zuidwesten nog verschillende werkplaatsen bij. De school breidde daarna nog verschillende keren uit. Sinds 1990 maken ook de woningen en het magazijn aan de Kuringersteenweg 144-146 naar ontwerp van Arthur Baar deel uit van de school.

BESCHRIJVING

Hoofdgebouw uit de jaren 1920 met eclectisch uitzicht met uiterst rechts het voormalige woonhuis van de directeur. Aan de straatzijde was deze hoofdvleugel in het verleden voorzien van een voortuin afgezet met een lage bakstenen muur met ijzeren hekken (zie foto uit de jaren 1950).

Symmetrische bakstenen vleugel van 21 traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (leien) met grote dakvensters. Centraal torenvolume onder tentdak en op de twee uiteinden twee risalieten van twee traveeën met puntgevel. De traveeën worden geritmeerd door korfboogvormige spaarvelden. Rechthoekige muuropeningen met hardstenen dorpels; vernieuwd schrijnwerk. Gebruik van gele baksteen voor de ontlastingsbogen, in de overhoekse fries en voor de speklagen. Voorts gebruik van traditionele elementen zoals sierankers. Het centrale torenvolume is meer uitgewerkt met onder andere een rondboogvormig verdiept veld, een uitgewerkte fries en een ijzeren balkon. Op de eerste verdieping rechthoekige muuropeningen met glas-in-lood-vullingen uitgevend op de traphal. Achtergevel in dezelfde stijl, maar soberder uitgewerkt.

Grotendeels aangepast interieur, maar met bewaarde centrale traphal in het centrale torenvolume. De hal bestaat uit een imperiale trap met granito vloeren en ijzeren leuning. Glas-in-loodramen op het eerste bordes met afbeelding van het Heilig Hart, gesigneerd "A. Vanrompaey fecit 1962".

Aansluitend rechts van het hoofdgebouw staat de voormalige directeurswoning, in dezelfde uitwerking als de hoofdvleugel, drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien). De rechtse travee is uitgewerkt als een risaliet met puntgevel. De linkse travee heeft een poortdoorgang met een rechthoekige poort en een hardstenen tussenstijl gedragen door consoles en een rondboogvormig bovenlicht. Geprofileerde booglijst op consooltjes en sluitsteen gedateerd "1926". Op de consooltjes zijn gezichten uitgesneden.

Haakse vleugel ten noorden uit de jaren 1950 in een modernistische stijl met grote rechthoekige muuropeningen (klaslokalen) en een centraal risaliet met op de begane grond een hardstenen gevelafwerking en grote verticale bandramen erboven (traphal?). Voorts recentere gebouwen.

  • Kadasterarchief Limburg, mutatieschetsen Hasselt, afdeling VI (Hasselt), 1927/14.
  • OP ’T ROODT M., GORISSEN G., AWOUTERS E., e.a. 2006: Het Technisch Instituut H. Hart Hasselt 90 jaar jong. Gedenkboek, Hasselt.
  • www.hasel.be/nl/subjects/2115/ambachtsschool-technisch-instituut-heilig-hart-tihh-kleine-breemstraat-5.html, (geraadpleegd op 23 oktober 2013).

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2013


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Technisch Instituut Heilig Hart [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215650 (Geraadpleegd op 21-10-2020)