erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID: 215915   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215915

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenwoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2013

Beschrijving

Voormalige hoeve met losstaande bestanddelen. Achterin gelegen, gerenoveerde boerenwoning in kern vermoedelijk opklimmend tot het einde van de achttiende eeuw. Volgens de eigenaar te dateren circa 1804. De voormalige, achterliggende bedrijfsgebouwen verdwenen volgens het kadasterarchief in 1966. Eveneens volgens het kadaster werd de hoeve in 1976 uitgebreid met een haakse aanbouw, zodat de huidige L-vormige plattegrond ontstond.

Sobere boerenwoning van oorspronkelijk zeven traveeën en een bouwlaag onder een overkragend zadeldak (zwarte mechanische pannen, nok loodrecht op de straat). Verankerde bakstenen gevels met een beschilderd parement op een grijsgeschilderde plint. Rechthoekige vensters met persiennes op arduinen lekdrempels. De zuidelijk georiënteerde voorgevel wordt gemarkeerd door twee getoogde deurtjes in een omlijsting van grijze klampstenen, die bij de rechterdeur werden beschilderd. Classicistisch getinte deuromlijstingen met flankerende pilastertjes op uitspringende neuten, met sluitsteen en verkropte kroonlijst. De zijgevels zijn afgewerkt met aandaken met vlechtingen.

Aangepast interieur met twee kamers gescheiden door een haardwand, links geflankeerd door een kamer met erachter een opkamer.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Primitief plan Waarschoot, sectie C.
  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Waarschoot, sectie C, 1966/19 en 1976/19.
  • TONDAT R. 1978: Bouwkundig erfgoed te Waarschoot, Maldegem.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2013


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215915 (Geraadpleegd op 02-07-2020)