Regionalistische groepsbebouwing

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zaventem
Deelgemeente Zaventem
Straat Diegemstraat
Locatie Diegemstraat 143-153, Zaventem (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zaventem (geografische herinventarisatie: 15-04-2013 - 30-06-2014).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Regionalistische groepsbebouwing

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ensemble van drie identieke blokken van per twee gekoppelde woningen in elkaars spiegelbeeld, met in elke woning vier wooneenheden. Het geheel, hoogstwaarschijnlijk personeelswoningen, werd kadastraal geregistreerd in 1930 in opdracht van de 'Maatschappij (naamlooze) Tannerie et Maroquinerie Belges'.

De woningen worden voorafgegaan door omhaagde voortuintjes en zijn opgetrokken uit baksteen. Het overigens vrij eenvoudige uitzicht sluit aan bij het regionalisme. Elk woonblok telt tien traveeën en één à twee bouwlagen met een dominant, deels onderbroken mansardedak van mechanische pannen en de nok parallel aan de straat. De muuropeningen zijn eenvoudig rechthoekig op hardstenen lekdrempels; op enkele uitzonderingen na werd het schrijnwerk integraal vernieuwd. Het enige decoratieve accent ligt in een muurband van verticaal geplaatste baksteen die de gecementeerde lateien verbindt.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling I (Zaventem), 1930/21.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Diegemstraat

Diegemstraat (Zaventem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.