Eclectisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Generaal Van Merlenstraat
Locatie Generaal Van Merlenstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1911 laat weduwe Hendrikx, die toen nog in de Goudbloemstraat 12 woonde, een nieuwe woning ontwerpen in Zurenborg. De Mortselse bouwmeester Frans Van den Broeck zorgde voor het ontwerp. De woning kreeg een klassieke burgerhuisindeling, zowel qua plattegrond als qua gevel. Het gebruik van gele baksteen in het parement, met witte natuursteen voor speklagen en muuromlijstingen, geeft de gevel een eclectisch uitzicht.

De woning telt drie traveeën en drie bouwlagen boven een hoog souterrain, gevat onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een houten kroonlijst op klossen, die bekroond is door een attiek. Hoge plint van blauwe hardsteen, voorzien van grote rechthoekige keldervensters met sierlijk traliewerk. Rechthoekige muuropeningen, met variërende natuurstenen versieringen: op de begane grond een bovendorpel, op de verdiepingen een geblokte omlijsting en balustrade in de borstwering. De vensters in de linker deurtravee zijn iets anders vormgegeven, met een entablement op de eerste en het ontbreken van de omlijsting en balustrade op de tweede verdieping. Hele hoge deuropening, met bewaard houtwerk van de dubbele deur en een groot bovenlicht. Het schrijnwerk van de vensters is vervangen.

De plattegrondtekeningen die in het bouwdossier zijn vervat, tonen het klassieke gebruik van de woning per verdieping. In het souterrain dienstkeuken en salon voor het personeel. Op de verhoogde begane grond salon, eetkamer en veranda. Slaapkamers op de verdiepingen, met op de eerste verdieping een toilet op het bordes.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1911 # 1511.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 33.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Generaal Van Merlenstraat

Generaal Van Merlenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.